Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De weg naar een groenere taxisector in Europa is bezaaid met uitdagingen. Vier leden van de International Road Transport Union (IRU) uit Duitsland, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk belichten de obstakels en noodzakelijke stappen toe voor een succesvolle overgang naar netto nul-emissies.

Leden van de IRU benadrukken verschillende kritieke obstakels voor koolstofreductie. BVTM uit Duitsland wijst op de aanzienlijke onzekerheden met betrekking tot elektriciteitsprijzen, financiële steun, laadinfra-structuur en voertuigkosten. Deze factoren creëren een precaire omgeving voor taxibedrijven die proberen te vergroenen, omdat ze milieudoelstellingen moeten afwegen tegen economische risico’s. Om deze risico’s te beperken, benadrukt BVTM de noodzaak voor overheden om meer robuuste steun te bieden aan bedrijven die investeren in elektrische voertuigen (EV’s) en bijbehorende infrastructuur.

KNV uit Nederland herhaalt deze zorgen en benadrukt de schaarste aan betaalbare, groene voertuigen met voldoende bereik. De sector bereidt zich voor op strengere regelgeving, waaronder nul-emissieclausules in aanbestedingscontracten en lage-emissiezones in grote steden. Deze aanstaande veranderingen zetten de industrie onder druk om snel aan te passen terwijl ze de economische haalbaarheid van dergelijke overgangen beheren.

UNIT in Frankrijk wijst op de logistieke en financiële uitdagingen waarmee taxichauffeurs dagelijks worden geconfronteerd. Met chauffeurs die tot 500 km per dag afleggen, is het bereik van het voertuig van het grootste belang. Bovendien belemmert volgens UNIT het gebrek aan een robuust laadnetwerk dat is afgestemd op de behoeften van transportprofessionals de vooruitgang. Taxichauffeurs werken vaak lange uren en hebben comfortabele, ruime voertuigen nodig, wat een extra complicerende factor is. Kosten blijven een aanzienlijke barrière, omdat gereguleerde prijzen de inkomstenflexibiliteit beperken en thuisladen voor veel stedelijke chauffeurs onpraktisch kan zijn.

Lees ook  ILT: KNV Webinar belicht toekomst van digitale inspecties in taxibranche

In het Verenigd Koninkrijk identificeert Veezu een inadequate laadinfrastructuur als de fundamentele hindernis voor koolstofreductie. Het bestaande netwerk in steden en dorpen is vaak duur, onbeschikbaar en onvoldoende, wat de acceptatie van EV’s ontmoedigt. Stijgende kosten en een beperkt voertuigbereik verergeren deze problemen, terwijl het gebrek aan geschikte automodellen voor taxioperaties de situatie verder bemoeilijkt.

Overheidsbeleid moet duidelijk en tijdig zijn in Europa, zodat operators toekomstige aankopen kunnen plannen.

Parlement Brussel
Foto: © Pitane Blue - Parlement Brussel

Wat is er nodig om efficiënt te vergroenen?

BVTM benadrukt de behoefte aan stabiliteit en betrouwbaarheid in de sector. Betrouwbare elektriciteitsprijzen, financiële ondersteuning, laadinfra-structuur en betaalbare auto’s zijn essentieel. Het is moeilijk om efficiënt te vergroenen gezien alle onzekerheden.

KNV wijst op de noodzaak van realistische doelen. Nul-emissievoertuigen zijn de toekomst, maar er blijven uitdagingen die onze aandacht vereisen om efficiënt over te schakelen. De laadcapaciteit, zowel de infrastructuur als de netwerkcapaciteit, is momenteel onvoldoende en de technologie moet zich ontwikkelen om een groter bereik mogelijk te maken. Omdat voertuigen zwaarder worden, kan het nodig zijn de gewichtslimiet van het B-rijbewijs te verhogen. Tot slot zijn financiële of fiscale stimulansen nodig om de transitie te bevorderen. Volgens KNV zal transparante communicatie met overheden over wat de sector kan verwachten en wanneer, operators geruststellen en investeringen aanmoedigen.

UNIT stelt voor specifieke subsidies voor taxichauffeurs te implementeren, wat hun huidige publieke dienstverplichtingen zou compenseren. Aan de technische kant is het noodzakelijk een speciaal snel-laadnetwerk voor taxi’s in steden te ontwikkelen. Alternatief moeten taxi’s gefaciliteerde toegang hebben tot langzaam laden, zoals opladen in collectieve woongebouwen of specifieke reserveringen op openbare netwerken.

Lees ook  Explosieve groei: Noord-Holland koploper in aantal nieuwe taxibedrijven

Veezu benadrukt dat een uitgebreide laadinfrastructuur meer laadpunten langs snelwegen en in steden moet omvatten. De kosten hiervan moeten echter worden gereguleerd en overeenkomen met de kosten van huishoudelijke levering. Omdat bereik een sleutelprobleem is voor de sector, moet er betere informatie en een breder aanbod van voertuigen geschikt voor de taxisector zijn. Overheidsbeleid moet duidelijk en tijdig zijn, zodat operators toekomstige aankopen kunnen plannen. Stimulansen, zoals subsidies voor speciaal gebouwde taxi’s, moeten worden uitgebreid naar particuliere huurvoertuigen om de adoptie van EV’s te stimuleren.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Agendapakket