Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Cijfers van de Kamer van Koophandel geven een vertekend beeld over de taxisector.

Het aantal taxibedrijven in Nederland is de afgelopen vijf jaar flink toegenomen. Momenteel telt het land 14.356 taxibedrijven, wat neerkomt op een stijging van bijna 30 procent, zo blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel. Deze groei is voornamelijk toe te schrijven aan het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in de sector, dat met 43 procent is gestegen. Bijna achtduizend taxibedrijven worden nu gerund door zelfstandigen, wat ruim de helft van het totaal uitmaakt.

Vooral de laatste twee jaar is er een toename te zien in het aantal nieuwe taxibedrijven. Dit geldt vooral voor de provincie Noord-Holland, waar bijna de helft van de taxibedrijven (7.021) gevestigd is. De concentratie in deze regio is vermoedelijk te danken aan de hoge activiteit van taxi’s in Amsterdam en rondom Schiphol.

Interessant is dat slechts 1,3 procent van de taxibedrijven aangesloten is bij branchevereniging KNV Zorgvervoer en Taxi, ondanks dat Koninklijk Nederlands Vervoer bijna 80 procent van de markt voor personenvervoer in Nederland vertegenwoordigt. Veel nieuwe taxibedrijven, met name de zzp’ers, lijken geen belang te hechten aan aansluiting bij een branchevereniging. Velen van hen zijn zelfstandige chauffeurs die rijden voor platforms zoals Uber en Bolt.

Ook het UWV heeft bijgedragen aan de groei door het faciliteren van het behalen van de taxipas, waardoor meer mensen de mogelijkheid kregen om als taxichauffeur aan de slag te gaan, ofwel zelfstandig ofwel bij een regulier taxibedrijf. Uber is groter dan ooit, ondanks negatieve publiciteit van vakbonden die het bedrijf bekritiseren. Klanten blijven echter positief vanwege het gemak van de app en de transparantie van de prijzen, ondanks dat deze prijzen bij grote vraag aanzienlijk kunnen stijgen.

(Tekst loopt door onder de foto)
taxistandplaats Schiphol
Foto: © Pitane Blue - taxistandplaats Schiphol

De cijfers van de Kamer van Koophandel geven echter een vertekend beeld van de sector. Het hoge aantal ingeschreven bedrijven betekent niet noodzakelijkerwijs dat er ook meer taxi’s of chauffeurs zijn. Als deze zzp’ers in loondienst zouden gaan, zou het aantal bedrijven dalen, maar het aantal chauffeurs hetzelfde blijven.

Lees ook  Aanbesteding: CZ drukt zorgvervoerders in het nauw met lage tarieven

Een frequente taxigebruiker uit de hoofdstad merkte op dat er steeds meer taxi’s rondrijden met chauffeurs die nauwelijks verstaanbaar Nederlands spreken. Dit fenomeen speelt al langer in de grote steden.  In Vlaanderen is er zelfs wetgeving ingevoerd die voorschrijft dat taxichauffeurs binnen twee jaar na het behalen van hun chauffeurspas een attest van taalniveau Nederlands B1 moeten tonen. Deze termijn is inmiddels verlengd tot 30 juni 2025.

De opkomst van platforms zoals Uber en Bolt heeft ook bijgedragen aan de aantrekkelijkheid van het taxivak als bijverdienste. Veel zzp’ers zien het als een mogelijkheid om flexibel te werken en eigen baas te zijn, hoewel de praktijk vaak anders is en ze in werkelijkheid werken onder schijnconstructies die weinig verschillen van loondienstverbanden. Buiten de officiële taxi-zones staan vaak zelfstandige chauffeurs die luidkeels “Taxi, Taxi” roepen om klanten te trekken wat helaas lukt, ondanks herhaalde waarschuwingen om geen gebruik te maken van deze niet-officiële taxi’s.

De groei van het aantal taxibedrijven in Nederland weerspiegelt de veranderingen in de taximarkt, gedreven door technologische innovaties en veranderende werkstructuren. Terwijl de sector zich blijft ontwikkelen, zal de regulering en het beleid rondom taxibedrijven en chauffeurs waarschijnlijk ook blijven evolueren om gelijke tred te houden met deze dynamische markt.

regionale verschillen

Het aantal taxibedrijven in Nederland vertoont grote regionale verschillen, zo blijkt uit de recente cijfers van de Kamer van Koophandel. Noord-Holland spant de kroon met maar liefst 7.347 geregistreerde taxibedrijven. Deze provincie, met Amsterdam als grootste stad, vormt het epicentrum van de taxibranche in Nederland. Zuid-Holland volgt op de tweede plaats met 3.436 taxibedrijven, wat deels te verklaren is door de aanwezigheid van grote steden zoals Rotterdam en Den Haag.

In Brabant zijn er 956 taxibedrijven geregistreerd, wat aanzienlijk minder is dan in de Randstad, maar nog steeds een significant aantal. Utrecht, dat eveneens onderdeel is van de Randstad, telt 984 taxibedrijven. Dit aantal weerspiegelt de dynamische vraag naar taxi’s in de provinciehoofdstad en omliggende gebieden.

Lees ook  KNV: VVD-coryfee Fred Teeven voorgedragen als nieuwe voorzitter

Flevoland, de jongste provincie van Nederland, heeft 722 taxibedrijven. Hoewel dit relatief veel lijkt voor een provincie met een lagere bevolkingsdichtheid, kan de nabijheid van Amsterdam en de groei van steden als Almere en Lelystad een verklaring bieden.

In Limburg zijn 366 taxibedrijven actief. Deze provincie profiteert van de aanwezigheid van toeristische trekpleisters zoals Maastricht, wat de vraag naar taxidiensten stimuleert. Gelderland, met steden als Arnhem en Nijmegen, heeft 589 geregistreerde taxibedrijven, wat de diverse economische activiteiten en de uitgestrektheid van de provincie weerspiegelt.

Overijssel, met 214 taxibedrijven, en Drenthe met 90, laten een gematigder beeld zien, wat past bij de minder stedelijke en dichtbevolkte aard van deze provincies. Groningen en Friesland, beide in het noorden van Nederland, hebben respectievelijk 183 en 167 taxibedrijven. Deze aantallen zijn in lijn met de demografische en economische kenmerken van deze regio’s.

Opmerkelijk is de situatie in Zeeuws Vlaanderen, waar slechts 29 taxibedrijven geregistreerd zijn. Dit lage aantal kan worden toegeschreven aan de geografische ligging en de relatief lage bevolkingsdichtheid. Deze regio, die geografisch gezien meer bij Vlaanderen hoort dan bij de rest van Nederland, heeft hierdoor een beperkte vraag naar taxidiensten.

Deze cijfers illustreren niet alleen de variërende vraag naar taxidiensten door het hele land, maar geven ook inzicht in de economische en demografische verschillen tussen de provincies. In drukke, stedelijke gebieden zoals de Randstad is de vraag naar taxidiensten vanzelfsprekend hoger. De aanwezigheid van toeristische hotspots en economische centra speelt eveneens een cruciale rol in het aantal geregistreerde taxibedrijven.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Pitane Pallas