Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Vanaf vandaag kunnen provincies en vervoerregio's een beroep doen op een speciaal budget van het Rijk, gericht op investeringen in doorfietsroutes.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat heeft hiervoor een bedrag van 18 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit budget is bedoeld om in samenwerking met regionale overheden te werken aan een landelijk netwerk van doorfietsroutes, wat een belangrijke stap is in de verbetering van de fietsbereikbaarheid en de verkeersveiligheid.

De voordelen van fietsen worden steeds meer erkend als een cruciale oplossing voor verschillende maatschappelijke uitdagingen. Fietsen is niet alleen kostenefficiënt, maar ook bevorderlijk voor de gezondheid en het milieu, terwijl het tevens de verkeersdrukte vermindert. Eind 2022 maakte het Rijk al eenmalig 780 miljoen euro vrij om de fietsbereikbaarheid van nieuwe woonwijken te verbeteren. Dit geld werd geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe fietsbruggen, tunnels, fietsroutes naar stations en extra fietsenstallingen. Met het huidige budget komt er voor het eerst structureel geld beschikbaar voor de aanleg van doorfietsroutes, met jaarlijks 6 miljoen euro. Door het budget van de komende drie jaar te bundelen, wordt dit jaar 18 miljoen euro vrijgegeven.

Staatssecretaris Heijnen onderstreept het belang van deze investering: “Dat we nu voor het eerst structureel geld vrijmaken voor de aanleg van doorfietsroutes is een krachtig signaal. We willen dat meer mensen de fiets pakken en dan helpt het als er veilige fietspaden zijn waarop fietsers lekker door kunnen fietsen. Dat is goed voor kinderen die in de buurt naar school gaan, en voor werknemers die met de elektrische fiets in een andere stad naar hun werk gaan. Met deze 18 miljoen euro kunnen we weer mooie stappen zetten.”

Lees ook  Terugblik: Lydia Peeters haalt 2,2 miljard euro investeringen naar Limburg

Doorfietsroutes zijn brede, comfortabele fietspaden die stedelijke en landelijke gebieden met elkaar verbinden. Ze verbeteren de toegankelijkheid van woon-werklocaties en moedigen mensen aan om vaker de fiets te pakken. Nederland beschikt momenteel over ongeveer 750 kilometer aan doorfietsroutes, en tot 2030 is de aanleg van nog eens 1.400 kilometer gepland.

Uit het jaarlijkse onderzoek van Tour de Force blijkt dat er veel plannen klaarliggen voor nieuwe doorfietsroutes. De aanvragen voor financiering worden beoordeeld op criteria zoals de bijdrage van de route aan het stimuleren van fietsgebruik in combinatie met openbaar vervoer en de verbetering van de verkeersveiligheid. De toekenning van de aanvragen staat gepland voor het najaar van 2024.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: Vivianne Heijnen tijdens plenair debat

"We willen dat meer mensen de fiets pakken en dan helpt het als er veilige fietspaden zijn aangelegd waarop fietsers lekker door kunnen fietsen. "

De ontwikkeling van doorfietsroutes past binnen het bredere beleid van het Rijk om duurzame mobiliteit te bevorderen. Naast de voordelen voor de volksgezondheid en het milieu, speelt de fiets een belangrijke rol in de reductie van CO2-uitstoot en de vermindering van files. Dit sluit aan bij de doelstellingen van het Klimaatakkoord en de ambities om Nederland tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

In het kader van dit beleid werken verschillende provincies en gemeenten aan de verbetering van fietsinfrastructuur. Zo heeft de provincie Utrecht recent geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe doorfietsroutes tussen Utrecht en Amersfoort. Ook de provincie Noord-Brabant werkt aan de uitbreiding van haar netwerk van snelle fietspaden, met projecten die steden als Eindhoven, Tilburg en Breda beter met elkaar verbinden.

Lees ook  Terugblik: Lydia Peeters haalt 2,2 miljard euro investeringen naar Limburg

Lokale en regionale initiatieven spelen een cruciale rol in het succes van het nationale fietsbeleid. Gemeenten zoals Amsterdam en Rotterdam hebben al aanzienlijke stappen gezet in de verbetering van de fietsinfrastructuur, met onder andere de aanleg van nieuwe fietspaden en de uitbreiding van fietsparkeerplaatsen. Deze lokale inspanningen worden nu ondersteund door het landelijke budget, wat de samenwerking tussen verschillende overheidslagen verder versterkt.

Met de nieuwe investeringen wordt niet alleen de infrastructuur verbeterd, maar wordt ook een cultuur van fietsen gestimuleerd. Dit draagt bij aan een gezondere, duurzamere en efficiëntere samenleving. De komende jaren zullen cruciaal zijn in het verder uitbouwen van het fietsnetwerk en het realiseren van de ambitieuze plannen die momenteel op tafel liggen.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Toerisme