Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

SFM fungeert als toezichthouder op de cao Zorgvervoer en Taxi en als kenniscentrum op het gebied van opleidingen, arbo en veiligheid.

Het jaarverslag 2023 van Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM) is uit en belicht een jaar vol uitdagingen en prestaties binnen de taxibranche. Met een nadruk op personeelstekorten, het terugdringen van ziekteverzuim en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid, heeft SFM belangrijke stappen gezet om de sector te ondersteunen en verbeteren.

Het jaar 2023 stond in het teken van het aanpakken van het aanhoudende personeelstekort in de taxibranche. De gevolgen van de coronapandemie waren nagenoeg verdwenen, maar het personeelstekort bleef een groot probleem. Ondanks de beperkte faillissementen, bleek uit onderzoek van Panteia dat 48% van de bedrijven rode cijfers schreef, wat de financiële kwetsbaarheid van de sector benadrukt.

SFM voerde regulier cao-controles uit en startte met voorbereidingen voor de introductie van de CDT (opvolger van de BCT), die vanaf 1 januari 2025 verplicht wordt. Om het personeelstekort aan te pakken, lanceerde SFM de online wervingscampagne ‘Sleur? Word chauffeur!’, die ondanks goede resultaten, niet volledig het tekort kon oplossen. Het hoge ziekteverzuim en personeelstekort leidden tot uitvoeringsproblemen, wat vooral kwetsbare doelgroepen trof.

De elektrificatie van het wagenpark zette door, met een toename van zero-emissie (ZE) voertuigen. Uit onderzoek van Panteia bleek dat 21% van de voertuigen nu ZE is, met verwachtingen voor verdere groei. Het project ‘Sterk aan het stuur’ richtte zich op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, met programma’s voor vitaliteit, budgetcoaching en stressmanagement. Het succes leidde tot een verlenging van het project tot eind 2025.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: © Pitane Blue - Sociaal Fonds Mobiliteit - Culemborg

Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM) is een cruciale organisatie binnen de Nederlandse taxibranche, opgericht door KNV Zorgvervoer en Taxi, FNV Taxi en CNV Vakmensen.

Het fonds streeft naar goede arbeidsverhoudingen, veilige arbeidsomstandigheden en eerlijke concurrentieverhoudingen in de taxibranche. De kernwaarden van SFM zijn deskundigheid, transparantie, bevoegdheid, onafhankelijkheid en kwaliteit. Deze waarden vormen de basis voor hun activiteiten, die bijdragen aan de professionalisering van de taxibranche.

De handhaving van de cao Zorgvervoer en Taxi is een kerntaak van SFM. In 2023 werden 280 cao-controles uitgevoerd, waarvan 239 bedrijven een ‘Voldoende’ bedrijfsoordeel kregen. Er werden vijf nieuwe rechtszaken gevoerd, waarvan vier in het voordeel van SFM werden beslecht.

Bij aanbestedingen en faillissementen wisselen vervoerscontracten regelmatig van vervoerder. SFM coördineert de overgang van personeel om werkzekerheid te bieden. In 2023 werden 50 dossiers behandeld, waarvan 274 werknemers een baanaanbod ontvingen. Slechts 48% accepteerde dit aanbod, wat lager was dan het voorgaande jaar.

De na-ijlende effecten van de coronapandemie en een krappe arbeidsmarkt waren zichtbaar in 2023. SFM zette in op gezondheids- en vitaliteitsprogramma’s, zoals bedrijfsbezoeken en werkplekonderzoeken, om ziekteverzuim te verminderen en medewerkers gemotiveerd te houden. Er werden diverse opleidingen en cursussen georganiseerd, waaronder ‘Keurmeester rolstoellift’ en ‘Preventiemedewerker’.

SFM heeft een actieve website en is aanwezige op verschillende sociale media kanalen om de branche te informeren. De online wervingscampagne op de vacaturewebsite ‘werkenindetaxibranche.nl’ genereerde veel verkeer en sollicitaties.

SFM nam diverse maatregelen om te voldoen aan de AVG-wetgeving. Er werden phishingonderzoeken uitgevoerd en incidenten met persoonsgegevens werden adequaat afgehandeld. In 2024 zal SFM verdere audits uitvoeren en een pentest plannen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.

De personeelstekorten en uitvoeringsproblemen van 2023 zullen naar verwachting in 2024 blijven bestaan. SFM zet daarom in op verdere promotie van het chauffeursvak, het verminderen van ziekteverzuim en het bevorderen van goed werkgeverschap. Het duurzame inzetbaarheidsproject ‘Sterk aan het stuur’ wordt voortgezet, mede gefinancierd door de MDIEU-regeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Met deze inspanningen blijft SFM zich inzetten voor een sterke, professionele en duurzame taxibranche.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
STARTPAKKET