Basisbereikbaarheid

Mobiliteitsplan van het CDA investeert in een bereikbaar en duurzaam Nederland

Asociaal gedrag in het verkeer en tegen OV-personeel moet volgens het CDA harder worden bestraft. Het CDA heeft zijn verkiezingsprogramma gepresenteerd. Ralph Diederen, voorzitter van de programmacommissie, overhandigde het programma aan waarnemend partijvoorzitter Mark Buck en lijsttrekker Henri Bontenbal. Mobiliteit staat hoog op de agenda van het CDA, en het programma

Uitdagingen op de weg naar duurzame mobiliteit op de werkvloer

Slechts 16% van de werkgevers heeft CAO-afspraken over duurzame mobiliteit. Het recent gepubliceerde onderzoek van het Directoraat-Generaal Mobiliteit (DGMo) biedt een genuanceerd beeld van hoe Nederlandse werkgevers met meer dan 100 werknemers duurzaam reisgedrag onder hun medewerkers bevorderen. Dit diepgaande onderzoek liep van mei tot juni en benaderde bedrijven via zowel