Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Bij voorkeur op een duurzame manier, zoals per fiets of met het openbaar vervoer.

Mpact vzw, bekend om zijn inspanningen op het gebied van duurzame en toegankelijke mobiliteit, lanceert een oproep aan de Belgische politiek om “Het recht op mobiliteit” formeel te erkennen door opname ervan in de grondwet. De organisatie benadrukt dat mobiliteit essentieel is voor een menswaardig leven en wijst op een unieke gelegenheid die zich aandient op 8 mei, wanneer De Kamer voorstellen voor een grondwetswijziging zal overwegen.

Angelo Meuleman, directeur van Mpact, verduidelijkt de urgentie van deze kwestie: “Mobiliteit strekt verder dan louter transport; het is een fundamenteel mensenrecht dat de basis vormt voor geluk, welzijn en sociale inclusie.” De organisatie wil mobiliteit als het zevende punt toevoegen aan Artikel 23 van de grondwet, dat de rechten op een menswaardig leven beschrijft.

"Door het recht op mobiliteit in de grondwet te verankeren, streven we naar een toekomst waarin ouderen-, jongeren- en mobiliteitsorganisaties voldoende steun en aanbod kunnen afdwingen."

De organisatie benadrukt dat mobiliteit een sleutelrol speelt in het dagelijks functioneren van mensen, van toegang tot werk en sociale activiteiten tot gezondheidszorg en persoonlijke ontwikkeling. Meuleman haalt aan dat mobiliteit cruciaal is voor persoonlijke autonomie en de kwaliteit van relaties, gesteund door de geluksdriehoek van het Vlaams Instituut Gezond Leven.

In zijn pleidooi voor de grondwettelijke verankering van mobiliteit wijst Mpact op het belang van toegankelijkheid voor iedereen, ongeacht leeftijd, fysieke capaciteit of woonplaats. De organisatie benadrukt het belang van duurzame transportopties, zoals fietsen en openbaar vervoer, maar ook de noodzaak van voldoende ondersteuning voor vrijwilligersvervoer via programma’s zoals Mobitwin, voorheen bekend als de Minder Mobielen Centrale.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: © Pitane Blue - Gent Wondelgem

Voor Mpact is het essentieel dat elke inwoner van België, ongeacht leeftijd, fysieke capaciteit of locatie, de mogelijkheid heeft om zich te verplaatsen.

Verder roept Mpact op tot een inclusief mobiliteitsbeleid dat zowel duurzame, betaalbare als gebruiksvriendelijke mobiliteitsopties biedt. Dit beleid zou organisaties die zich richten op de mobiliteit van ouderen, jongeren en minder mobiele personen moeten ondersteunen om voldoende aanbod en steun te kunnen afdwingen.

De diverse initiatieven van Mpact, zoals cambio autodelen en Cozywheels, evenals ondersteuning aan bedrijven voor carpoolinitiatieven en stimulatie van jeugdfietsgebruik via Op Wielekes, tonen de toewijding van de organisatie aan het bevorderen van een mobiliteitscultuur waar iedereen baat bij heeft. Zo worden jaarlijks 40.000 oudere en minder mobiele personen ondersteund door de vrijwilligers van Mobitwin centrales.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
GRP