Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De enkele reistijd van de woning van werknemers naar het vaste adres van hun werkgever was in 2023 naar eigen zeggen gemiddeld 32 minuten.

Thuiswerkers lijken vaker verder van hun werk te wonen dan hun collega’s die regelmatig naar de werkplek reizen. Een recente analyse uitgevoerd door TNO en het CBS toont aan dat de gemiddelde reistijd voor thuiswerkers in Nederland beduidend langer is. Volgens de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2023 was de gemiddelde reistijd voor werknemers die wel eens vanuit huis werken 40 minuten per enkele reis, terwijl degenen die altijd op locatie werken gemiddeld slechts 25 minuten onderweg zijn.

Dit verschil in reistijd kan een belangrijke factor zijn in de keuze om thuis te werken. Volgens de gegevens van het onderzoek vermeldt meer dan de helft van de thuiswerkers dat het wegvallen van reistijd of reiskosten een cruciale reden is om vanuit huis te werken. Dit aspect van thuiswerken biedt duidelijke voordelen, zoals minder tijdverlies aan reizen en een vermindering van de reiskosten.

Bovendien wijst de enquête uit dat personen die voornamelijk thuiswerken gemiddeld 53 minuten moeten reizen als ze toch naar hun werkplek moeten. Dit is meer dan dubbel de tijd die locatiewerkers nodig hebben. Deze groep werknemers bestaat vaak uit mensen die ofwel verder van hun werk wonen, ofwel voor werkgevers werken die gevestigd zijn in minder bereikbare locaties.

De enquête belicht ook de verschillende redenen waarom werknemers kiezen om thuis of op locatie te werken. Naast het vermijden van reistijd en kosten, blijkt dat veel thuiswerkers vinden dat ze thuis productiever zijn en hun werk beter kunnen combineren met privé-verplichtingen. Ongeveer 57 procent van de thuiswerkers geeft aan dat de flexibiliteit in het combineren van werk- en privéleven de voornaamste reden is om thuis te werken. Daarentegen kiezen velen voor werken op locatie om sociale contacten te onderhouden, wat als essentieel wordt beschouwd voor het teamgevoel en het op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen het bedrijf.

(Tekst loopt door onder de foto)
snelweg

Waarom thuiswerken aantrekt: de lange rit naar kantoor.

In de praktijk varieert de reistijd significant tussen verschillende groepen werknemers. Werknemers met een korte reistijd (maximaal 20 minuten) zijn doorgaans minder geneigd om thuis te werken, terwijl die met een langere reistijd (meer dan 30 minuten) juist vaker de keuze maken om vanuit huis te werken. Dit suggereert dat reistijd een significante invloed heeft op de werklocatievoorkeur.

Deze inzichten zijn waardevol voor organisaties die streven naar een evenwichtige werkomgeving waarin zowel de voordelen van thuiswerken als van werken op locatie optimaal benut worden. Zij kunnen niet alleen beleid ontwikkelen dat rekening houdt met de reisbelasting van hun werknemers, maar ook faciliteiten en ondersteuning bieden die thuiswerken bevorderen waar dat nuttig en gewenst is.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
AppStores