Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Komende zaterdag leggen treinen, trams, en bussen in meerdere steden waaronder Den Haag, Rotterdam, en Amsterdam, drie minuten het werk neer.

Deze actie is een direct gevolg van de recente gewelddadige mishandeling van een NS-conducteur door een groep jongeren, die plaatsvond tussen Delft en Den Haag Hollands Spoor. Het incident, waarbij de conducteur werd geschopt, geslagen en met geweld van de trap geduwd, heeft geleid tot een golf van verontwaardiging binnen de vervoerssector. 

“Het kan niet zo langer,” verklaarde NS-topman Wouter Koolmees. De aangekondigde stillegging zal plaatsvinden om 22:30 uur, exact het tijdstip waarop de conducteur werd aangevallen, en zal drie minuten duren.

Deze actie van de NS heeft ook andere vervoersbedrijven geïnspireerd om soortgelijke stappen te zetten. Zo zal Qbuzz, dat verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer in Utrecht, eveneens zijn diensten voor drie minuten stilzetten. De solidariteit spreidt zich uit over het gehele land, waarbij zelfs de pont over het IJ in Amsterdam tijdelijk zijn dienst zal onderbreken.

(Tekst loopt door onder de foto)
NS assistentie

Het geweld tegen openbaar vervoerspersoneel is helaas geen geïsoleerd probleem. Ook in België kampen vervoersbedrijven zoals NMBS en De Lijn met een toename van agressie tegen hun personeel. Bij De Lijn werd vorig jaar gemiddeld meer dan één ernstig agressieincident per dag genoteerd, terwijl bij de NMBS dagelijks gemiddeld vijf incidenten werden gerapporteerd.

De impact van dergelijk geweld is breed en niet beperkt tot de directe fysieke schade. Werknemers in het openbaar vervoer ervaren een toenemende verbale agressie en intimidatie. Dit heeft niet alleen effect op het welzijn van het personeel maar roept ook vragen op over de veiligheid van de passagiers en de algemene sfeer binnen het openbaar vervoer.

Lees ook  De Lijn luistert: extra bussen en avondritten op West-Vlaamse lijnen

Experts wijzen op de noodzaak van een duidelijk beleid en betere opleiding voor het personeel om met deze vormen van agressie om te gaan. Daarnaast is er een roep om strengere juridische maatregelen en een effectievere justitiële reactie op geweldsdelicten in het openbaar vervoer.

Deze zaterdag kan dan in stilte worden nagedacht over de veiligheid en respect in het openbaar vervoer. Terwijl de treinen, trams, en bussen kortstondig halt houden, wordt er gehoopt dat deze actie zal leiden tot een betere bescherming van degenen die dagelijks werken om Nederland in beweging te houden.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
AppStores