Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Inspectie constateert 39 overtredingen tijdens controleweek wegtransport goederen.

De intensieve controle op cabotagevervoer door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft aanzienlijke overtredingen aan het licht gebracht. Tijdens de Europese controleweek, gehouden van 2 tot en met 5 april, richtte de ILT zich op het cabotagevervoer in Nederland, met specifieke acties in plaatsen als Bodegraven, Geldrop, Moerdijk, Venlo, Zwolle en op de Maasvlakte. Cabotagevervoer, waarbij buitenlandse vervoerders goederen binnen een land transporteren, ligt onder een vergrootglas vanwege zorgen over eerlijke concurrentie en veiligheid in de transportsector.

In totaal voerde de ILT 120 controles uit, waarbij 39 overtredingen werden vastgesteld, hetgeen duidt op een aanzienlijke non-compliance met de Europese en Nederlandse regelgeving. De meeste overtredingen vonden plaats in Bodegraven, Geldrop en op de Maasvlakte. De overtredingen varieerden van illegale cabotage en het ontbreken van een bestuurdersattest tot onjuiste bediening van de tachograaf, wat essentieel is voor het registreren van rij- en rusttijden.

Naast cabotage focuste de ILT ook op andere belangrijke aspecten zoals rij- en rusttijden, ketenaansprakelijkheid, en de naleving van de detacheringsrichtlijn. Deze regels zijn cruciaal voor het garanderen van een eerlijke transportmarkt en het beschermen van de sociale en veiligheidsbelangen van chauffeurs.

(Tekst loopt door onder de foto)

De ILT blijft zich inzetten om door middel van regelmatige controles en samenwerking binnen Europese kaders de kwaliteit en veiligheid van het wegtransport te verhogen.

De meest opmerkelijke maatregelen die tijdens de controleweek werden opgelegd omvatten tien processen-verbaal voor illegale cabotage en tien boeterapporten voor het houden van de normale wekelijkse rust in de cabine, wat strikt verboden is. Werkgevers zijn verplicht accommodatie te verzorgen of ervoor te zorgen dat chauffeurs kunnen terugkeren naar hun standplaats. Bovendien werden er twee processen-verbaal uitgeschreven voor het ontbreken van een bestuurdersattest, wat aantoont dat een niet-EU chauffeur onder Nederlandse arbeidsvoorwaarden werkt.

Lees ook  Gevaar op de weg: ILT grijpt in bij vervoer gevaarlijke stoffen

Verder werden vijf boeterapporten opgesteld voor incorrecte hantering van de tachograaf en één proces-verbaal vanwege het ontbreken van de vereiste stootbalk op een afzetcontainer. Dit laatste is een veiligheidsmaatregel om te voorkomen dat auto’s bij een aanrijding onder de container schuiven.

De samenwerking binnen de Euro Controle Route (ECR), een Europees netwerk van handhavende instanties, speelde een cruciale rol in deze controleweek. De ECR streeft naar harmonisatie van handhaving, kennisdeling en informatie-uitwisseling om de wegtransportsector veiliger, eerlijker en duurzamer te maken. Dit toezicht is een duidelijk signaal aan de transportsector dat naleving van de regels essentieel is voor het waarborgen van veiligheid en eerlijke concurrentie. 

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
DISPATCH