Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Transportbedrijven zetten 5 procent minder om in vierde kwartaal 2023.

De Nederlandse transportsector heeft in het vierde kwartaal van 2023 een omzetdaling van 5 procent ervaren vergeleken met dezelfde periode het jaar daarvoor, wat een voortzetting betekent van een neerwaartse trend die nu al drie kwartalen aanhoudt. Dit fenomeen wordt onderstreept door nieuwe cijfers van het CBS, waaruit blijkt dat de sector over het gehele jaar 4 procent minder omzette dan in 2022. Deze ontwikkeling lijkt een reflectie van bredere economische uitdagingen, hoewel bepaalde deelbranches, zoals de post- en koeriersdiensten en de luchtvaartsector, tegen de trend in een omzetgroei konden noteren.

Bijna alle sectoren binnen de transportindustrie zagen hun omzet afnemen, met name in de bedrijfstak opslag en dienstverlening voor vervoer, die met een omzetdaling van 13,4 procent het zwaarst getroffen werd. Desondanks konden de dienstverleners voor de luchtvaart, waaronder vliegvelden en bagage-afhandelaars, een opvallende groei van bijna 23 procent boeken. Dit wijst op een herstellende vraag naar personenvervoer in de lucht, die ook zichtbaar is bij taxibedrijven en openbaar vervoer over de weg, waar eveneens meer omzet werd gegenereerd.

De goederenvervoersector toont echter een ander beeld, met een algemene omzetdaling, behalve in de opslag van goederen waar een lichte groei van 5,1 procent werd waargenomen. Het meest alarmerende is de omzetdaling van 22 procent bij expediteurs en bevrachters, een kritische schakel in de logistieke keten, die duidt op een verminderde vraag naar vrachtvervoer.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: © Pitane Blue - Frederiksen Transport Eindhoven

Per saldo verwacht bijna 20 procent van de ondernemers in de transportsector aan het begin van het eerste kwartaal van 2024 een verslechtering van het economisch klimaat voor de komende drie maanden.

Daarnaast is er een toename in het aantal faillissementen binnen de sector, met 59 bedrijven die in het vierde kwartaal van 2023 failliet zijn verklaard, tegenover 44 in dezelfde periode een jaar eerder. Dit zou kunnen wijzen op aanhoudende financiële stress binnen de sector, ondanks een relatieve stabilisatie van het aantal faillissementen gedurende het jaar.

Lees ook  CBS: Nederland koploper in statistiek goederenvervoer buisleidingen

De transportsector, die meer dan 65 duizend bedrijven omvat en 2,9 procent van het totaal aantal Nederlandse bedrijven vertegenwoordigt, staat aan de vooravond van 2024 voor grote uitdagingen. Met driekwart van de bedrijven als eenmanszaken, en bijna 20 procent van de ondernemers die een verslechtering van het economisch klimaat verwachten, is het pessimisme in de sector sterker dan het landelijk gemiddelde. Dit contrast met de 7 procent van alle Nederlandse ondernemers die negatief gestemd zijn over de nabije toekomst, benadrukt de specifieke zorgen binnen de transportindustrie.

Deze gegevens roepen vragen op over de weerbaarheid en adaptatievermogen van de Nederlandse transportsector in een veranderend economisch landschap, waarbij vooral de noodzaak voor innovatie en diversificatie van diensten zich opdringt als mogelijke strategieën om toekomstige schokken beter op te vangen.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
AppStores