Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

U moet wel zelf online de tol betalen want voor de aanleg van deze weg kon de Rijksoverheid onvoldoende geld vrijmaken.

Met de doorbraak van de laatste barrière in de Maasdeltatunnel door Minister Harbers is een nieuw hoofdstuk in de Nederlandse infrastructuur aangebroken. Niet alleen een technologisch hoogtepunt maar ook een moment van verbinding tussen Noord en Zuid, letterlijk onder de rivier door. Op een diepte van -28 meter NAP schudden vertegenwoordigers van Waterschappen, het Havenbedrijf Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, bouwconsortium BAAK, en Rijkswaterstaat elkaar de hand. Dit symbolische gebaar onderstreept het belang van de A24/Blankenburgverbinding voor de regio.

Deze nieuwe snelweg, die in 2024 zijn deuren opent, is een essentiële schakel tussen de A15 bij Rozenburg en de A20 bij Vlaardingen. Het project, dat de bereikbaarheid in de regio aanzienlijk verbetert, is een technisch meesterwerk dat zonder de traditionele tolpoortjes functioneert. Automobilisten kunnen ongehinderd doorrijden, een noviteit die wachttijden elimineert. Echter, het unieke aan dit project is de financieringswijze. Door onvoldoende overheidsfinanciering is gekozen voor een tolsysteem waarbij gebruikers bijdragen aan de bouwkosten.

kosten

De tolkosten zijn vastgesteld op €1,45 voor voertuigen tot 3.500 kg en €8,70 voor zwaardere voertuigen, met uitzondering van aanhangers en caravans. Dit tarief geldt ook voor voertuigen met een buitenlands kenteken, wat vragen oproept over de betaalmethode voor toeristen. De digitale aanpak via kentekenregistratie en online betalingen biedt echter een moderne oplossing voor deze uitdaging.

(Tekst loopt door onder de foto)
Illustratie: © e-tol.nl

De Blankenburgverbinding, met een lengte van 4,2 km, vormt niet alleen een cruciale schakel in het wegennet rond Rotterdam maar is ook een voorbeeld van hoe Nederland innovatie en gebruikersgemak integreert in zijn infrastructuurprojecten. Dit project onderstreept het belang van duurzame en efficiënte transportoplossingen die de economische groei stimuleren en tegelijkertijd aandacht hebben voor het milieu.

De invoering van een tolsysteem zonder fysieke tolpoortjes is een primeur in Nederland. Weggebruikers kunnen de tol betalen via e-tol.nl, met de optie voor automatische betaling via aangesloten bedrijven of handmatige betaling binnen een ruime termijn voor en na de rit. Dit systeem benadrukt het belang van vooruitstrevende technologieën in het beheer van moderne infrastructuur.

Naast het bieden van een snellere route, draagt de nieuwe verbinding bij aan de economische ontwikkeling van de regio en biedt het een alternatief voor bestaande routes. De toekomstige gebruikers van de A24 krijgen tevens een jaar respijt voor eventuele te late betalingen, een gebaar dat de overgang naar dit nieuwe systeem verzacht.

ontheffing

Organisaties die essentiële publieke diensten leveren, zoals de politie, brandweer, medische hulpdiensten, en lijkvervoerders, krijgen de mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen. Dit betekent dat voertuigen zoals politieauto’s, brandweerauto’s, ziekenauto’s, en lijkwagens vrijgesteld kunnen worden van het betalen van tol. Deze maatregel erkent de cruciale functie van deze diensten, die vaak onder tijdsdruk moeten opereren en waarbij elke seconde telt.

De beslissing om taxi’s uit te sluiten van de mogelijkheid tot vrijstelling of ontheffing en hen het standaard tarief te laten betalen, onderstreept een duidelijk onderscheid tussen commerciële dienstverlening en diensten van algemeen belang. Taxi’s, hoewel een belangrijk onderdeel van het stedelijk vervoersnetwerk, vallen niet onder de categorie van essentiële diensten die recht hebben op een dergelijke ontheffing.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
STARTPAKKET