Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Minister Peeters zet door met de broodnodige hervorming van de autokeuring in Vlaanderen.

Vlaams minister Lydia Peeters heeft onlangs een belangrijke stap gezet in de hervorming van het autokeuringssysteem in Vlaanderen. De Commissie Mobiliteit en Openbare Werken heeft haar voorstel goedgekeurd om herkeuringen bij erkende herstellers mogelijk te maken. Dit proefproject, dat in eerste instantie voor vijf jaar zal lopen met een optie tot verlenging, heeft als doel de druk op keuringsinstellingen te verlichten en de dienstverlening aan de burger te verbeteren.

Dit ontwerpdecreet maakt het mogelijk dat bepaalde herkeuringen, waarvoor geen gespecialiseerde meettoestellen vereist zijn, direct bij erkende herstellers kunnen plaatsvinden. Dit omvat bijvoorbeeld herkeuringen van banden, spiegels, lichten en ruiten. Hierdoor hoeven voertuigeigenaren na een herstelling niet terug te keren naar de keuringsinstelling, wat hen tijd bespaart. Voor herkeuringen die meer gespecialiseerde apparatuur vereisen, zoals de afstelling van dimlichtknoppen, zal ook een mogelijkheid worden gecreëerd om deze bij de herstellers te laten uitvoeren.

Naast het verlichten van de werkdruk bij keuringsstations, stelt het ontwerpdecreet ook voor dat keuringsinstellingen kleine herstellingen mogen uitvoeren, wat de efficiëntie verder bevordert. Minister Peeters benadrukt dat het project de efficiëntie, klantvriendelijkheid en kwaliteit van de autokeuringen niet in gevaar zal brengen.

Het ministerie van Peeters heeft uitvoerig overleg gepleegd met alle betrokken partijen om een breed gedragen uitvoeringsbesluit te vormen. Dit besluit is inmiddels voltooid en wordt binnenkort ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

(Tekst loopt door onder de foto)
controle
Foto: © Pitane Blue - controle gegevens

“We zetten door met de broodnodige hervorming van de autokeuring in Vlaanderen. Samen met de eerder genomen maatregelen, zoals de uitbreiding van de periodiciteit, zorgen we er niet alleen voor dat wachtrijen binnenkort verleden tijd zijn, maar nemen we vooral veel ergernis weg bij de burger. Het systeem wordt immers veel logischer door herstelling én herkeuring in één beweging mogelijk te maken. Bovendien zal het op bepaalde plaatsen, dankzij het eerder goedgekeurde systeem van de decentrale keuringen, ook mogelijk worden om zelfs de periodieke keuring bij de garage te laten plaatsvinden. Dan gebeurt de keuring wel nog door een keurder die verbonden is aan een erkende instelling”

Als het systeem eenmaal operationeel is, verwacht minister Peeters dat jaarlijks ongeveer 300.000 herkeuringen kunnen worden overgeheveld van de keuringsinstellingen naar de erkende herstellers. Dit zou niet alleen de wachttijden aanzienlijk verkorten, maar ook de frustratie bij voertuigeigenaren verminderen.

Daarnaast vermeldt Peeters dat, in lijn met eerdere maatregelen zoals de uitbreiding van de periodiciteit van keuringen, het systeem logischer wordt voor de burger. De integratie van reparatie en herkeuring vermindert dubbel werk en bevordert een vlottere afhandeling van het keuringsproces. Ook de decentrale keuringen, een systeem waarbij periodieke keuringen bij garages kunnen plaatsvinden onder toezicht van een keurder van een erkende instelling, zullen bijdragen aan deze verbeterde efficiëntie.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Chiron