Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

In een scherpe uitspraak heeft politicus Bart Groothuis (VVD) de recente beslissingen van openbaar vervoersbedrijven, zoals De Lijn, aan de kaak gesteld voor het plaatsen van bestellingen bij de Chinese busbouwer BYD.

Groothuis, bekend om zijn kritische blik op internationale handelsrelaties en veiligheidsbeleid, benadrukt de noodzaak van gerichte actie tegen wat hij beschouwt als oneerlijke concurrentie en potentiële bedreigingen voor nationale veiligheid en intellectuele eigendomsrechten.

aanbestedingsbeleid

Groothuis, actief in het signaleren van ongelijkheden in internationale handelspraktijken, wijst op de discrepantie tussen de behandeling van verschillende landen binnen het Europese aanbestedingsbeleid. Hij vindt het problematisch dat Europese wetgeving niet specifiek gericht is op landen als China, die volgens hem een geheel andere werkwijze hanteren dan bijvoorbeeld Europese landen. De politicus bekritiseert de generieke aanpak van de huidige wetgeving, die geen onderscheid maakt tussen landen met verschillende intenties en praktijken.

De bezorgdheid van Groothuis strekt zich verder uit naar de veiligheidsrisico’s die samenhangen met de betrokkenheid van Chinese bedrijven in Europese infrastructuur. Hij benadrukt dat China, naast enkele andere landen zoals Rusland, Iran, en Noord-Korea, actieve spionageprogramma’s onderhoudt en intellectuele eigendom probeert te stelen. Dit vereist volgens hem een specifiekere benadering dan de huidige algemene wetgeving biedt.

Groothuis’ argumenten raken ook aan de bredere discussie over de balans tussen handelsbelangen en nationale veiligheid. De politicus wijst op de aanzienlijke handelsrelaties tussen Europese landen en China, zoals de Duitse export die jaarlijks oploopt tot 96 miljard euro, als een mogelijke verklaring voor de terughoudendheid in het nemen van strenge maatregelen tegen China. Hij suggereert dat economische belangen soms de overhand krijgen boven veiligheidsoverwegingen, wat leidt tot een beleid dat niet effectief is in het beschermen tegen de unieke uitdagingen die sommige landen stellen.

(Tekst loopt door onder de foto)
Bart Groothuis
Foto: © Pitane Blue - Bart Groothuis (VVD)

In tegenstelling tot veel van zijn collega's in Brussel, die vaak een achtergrond hebben als minister-president, minister of staatssecretaris, met name uit Oost-Europese landen, benadrukt Groothuis dat Nederland een andere benadering heeft ten aanzien van haar vertegenwoordiging in Europa. "In Nederland hebben we een hele andere traditie van omgaan met Europa. Hier stuurt men iemand zoals ik," grapt hij tijdens een bijeenkomst in Brussel met een delegatie uit Eindhoven Brainport.

Europa staat op een cruciaal kruispunt waar de toekomstige welvaart van het continent steeds meer afhankelijk wordt van de capaciteit om zijn industrie te behouden en verder te ontwikkelen. Dit is de stellige overtuiging van Bart Groothuis, lid van de VVD, die met zijn uitgebreide ervaring in zowel Brussel als Straatsburg, de nuances van de Europese politiek doorgrondt en de Nederlandse belangen behendig weet te navigeren door het complexe landschap van Europese instellingen.

Lees ook  ILT: veiligheid luchtvaart onder druk door drones

cyberveiligheid

Groothuis, met een achtergrond die hem bijzonder geschikt maakt om de digitale en industriële uitdagingen van het continent te beoordelen, legt nadruk op de essentiële rol die cyberveiligheid speelt in de bescherming van de Europese welvaart. Zijn inzichten zijn niet alleen gebaseerd op theoretische kennis, maar ook op de realiteit van de huidige dreigingslandschap die Europa en zijn essentiële infrastructuur teisteren.

De Europese Unie, met haar rijke historie in het faciliteren van handel, culturele uitwisseling, en politieke samenwerking, staat nu voor een ongekende uitdaging: het beschermen van haar cruciale infrastructuur tegen cyberaanvallen. Deze digitale dreigingen, vaak onzichtbaar voor het blote oog, hebben het potentieel om de fysieke wereld waarin we leven ernstig te ontwrichten. Groothuis benadrukt dat, ondanks aanzienlijke inspanningen op het gebied van cyberveiligheid, vooral binnen de IT-sector, de bescherming van operationele systemen – zoals energie, gas, elektriciteit, en water – nog steeds kwetsbaar is.

(Tekst loopt door onder de foto)
Bart Groothuis (VVD)
Foto: © Pitane Blue - Bart Groothuis (VVD)

De dynamiek tussen nationale politiek en Europese besluitvorming blijft een intrigerend onderwerp van gesprek in de politieke arena van Nederland. Een treffende illustratie hiervan is een uitspraak die onlangs de ronde deed in de wandelgangen van het Binnenhof: "Er is een ijzeren politieke wet in Den Haag, en die heet... Alles wat goed gaat, doet Den Haag. Alles wat fout gaat, doet Brussel."

Wanneer gevraagd wordt naar een cijfer om de huidige staat van cyberveiligheid in Europa te beoordelen, geeft Groothuis een voorzichtige 6,5. Dit cijfer reflecteert een situatie waarin significante vooruitgang is geboekt, maar waarin ook erkend wordt dat er nog een lange weg te gaan is. “Er is heel veel te doen over de cybersecurity,” verklaart hij, “met name op het gebied van IT, maar onze eigenlijke levenssystemen… die worden ook ernstig bedreigd door cybercriminologie.”

Lees ook  Gevaar op de weg: ILT grijpt in bij vervoer gevaarlijke stoffen

passie

Bart Groothuis, een voormalige student geschiedenis en economie met een uitgesproken passie voor computers en technologie, heeft zich ontpopt als een belangrijke speler op het Europese politieke toneel, vooral op het gebied van cyberveiligheid, digitale transformatie, defensie, geopolitiek, en technologie. Zijn liefde voor computers is niet iets van de laatste tijd; het gaat terug tot zijn studentenjaren. “Ik deed de computers in mijn studentenhuis zelf. Ik legde netwerken aan. Ik heb in een computerwinkel gewerkt. Ik heb mijn hele leven lang niets anders dan computers gedaan. Dat is een liefde voor computers. Maar dat is wel niet gezegd dat je verstand hebt van computers, dat je dan ook automatisch een goede politicus bent,” reflecteert Groothuis op zijn unieke pad naar de politiek.

(Tekst loopt door onder de foto)
Berlaymont Brussel
Foto: © Pitane Blue - Berlaymont Brussel
ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
AppStores