Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De Europese Unie heeft een belangrijke stap gezet om de uitstoot van het vervoer te verminderen door de Europese Verklaring over Fietsen aan te nemen.

Dit initiatief, dat deel uitmaakt van de inspanningen om duurzame, toegankelijke en betaalbare vervoerswijzen te bevorderen, onderstreept de toegevoegde waarde van fietsen voor de economie van de EU. Met duidelijke toezeggingen voor het creëren van veilige en samenhangende fietsnetwerken, betere verbindingen met het openbaar vervoer, en veilige parkeerplaatsen en toegang tot oplaadpunten voor e-bikes, richt de verklaring zich op het verbeteren van de infrastructuur en het aantrekkelijker maken van fietsen voor het publiek.

De omarming van fietsen als een kernonderdeel van de Europese transportstrategie werd ondertekend door Adina Vălean, de Commissaris voor Transport, samen met Karima Delli, voorzitter van de Transportcommissie van het Europees Parlement, en Georges Gilkinet, de Belgische vicepremier, in de marge van de informele Transportraad van Europa. Dit markeert een significante stap in het erkennen van de rol van fietsen in het verminderen van vervuiling, het verlichten van stedelijke congestie en het promoten van gezondere levensstijlen. Bovendien benadrukt het de centrale rol van fietsen in de Europese industrie door innovatie en groei te stimuleren en hoogwaardige lokale banen te creëren.

Georges Gilkinet, de Belgische vicepremier, verwoordde de ambitie achter deze verklaring krachtig: “De EU zet zich vandaag sterk in voor de fiets, die eindelijk wordt erkend als een essentieel onderdeel van de mobiliteitsstrategie, als een volwaardig vervoermiddel.” Zijn woorden weerspiegelen het bredere Europese streven naar een groenere, gezondere toekomst, met het ambitieuze doel om het aantal gefietste kilometers in Europa tegen 2030 te verdubbelen.

Lees ook  Doorrijden zonder pauze: de harde realiteit van een DHL pakketbezorger
(Tekst loopt door onder de foto)
Adina Vălean
Foto: Adina Vălean - Europees Commissaris voor Transport

Adina Vălean benadrukte de veelzijdige voordelen van fietsen: “We erkennen de talrijke voordelen van fietsen: het vermindert vervuiling, verlicht stedelijke congestie en bevordert gezondere levensstijlen. Bovendien is fietsen een hoeksteen van de Europese industrie, die innovatie en groei stimuleert en tegelijkertijd hoogwaardige lokale banen creëert. Fietsen omarmen is in lijn met de industriële strategie van de EU en haar doelstellingen.”

Deze verklaring, voorgesteld door de Europese Commissie in oktober 2023 als reactie op verzoeken van het Europees Parlement en de lidstaten, dient als een gezamenlijke politieke verbintenis en een strategisch kompas voor bestaande en toekomstige beleidsmaatregelen en initiatieven gerelateerd aan fietsen. Het benadrukt de noodzaak van samenwerking op EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau om de kwaliteit en kwantiteit van fietsinfrastructuur in de lidstaten te verbeteren.

De voordelen van deze verschuiving naar een fietsgecentreerde mobiliteit zijn veelzijdig, waaronder een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot. Gilkinet wijst op de potentie om tot 16 miljoen ton CO2-uitstoot te vermijden door deze strategie, wat de urgentie en de milieuvoordelen van de verklaring onderstreept. Bovendien zou de bloei van een Europese fietsindustrie niet alleen bijdragen aan duurzame mobiliteit, maar ook de economie aanzienlijk versterken. Volgens Gilkinet kan deze sector potentieel zorgen voor werkgelegenheid voor een miljoen mensen, wat de economische veerkracht van de EU verder zou bevorderen.

Fotografie: Karima Delli – Melanie WENGER – © European Union 

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Lees ook  Van Limburg tot Texel: 25 jaar fietsknooppunten in Nederland
STARTPAKKET