Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De bereidheid om vliegreizen te verminderen als een gebaar naar klimaatbewust leven is echter vergelijkbaar over de verschillende leeftijdsgroepen.

Uit recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is gebleken dat jongeren tussen de 18 en 25 jaar zichzelf minder klimaatbewust inschatten dan oudere leeftijdsgroepen. Dit contrast komt naar voren in de Landelijke Jeugdmonitor, waar jongeren hun eigen klimaatbewuste gedrag beoordelen met een gemiddelde van 6,2 op een schaal van 10. Het onderzoek, getiteld Belevingen 2023, benadrukt dat dit zelfbeeld contrasteert met de oudere generaties, die zichzelf gemiddeld met een 7 beoordelen.

Dit verschil in perceptie van klimaatbewust leven tussen de generaties kan deels worden toegeschreven aan het vlieggedrag van jongeren. In 2023 heeft 61% van de 18- tot 25-jarigen aangegeven in de afgelopen twaalf maanden met het vliegtuig gereisd te hebben, een aanzienlijk hoger percentage dan bij oudere leeftijdsgroepen. Zo reisde ongeveer 45% van de 35- tot 55-jarigen per vliegtuig, terwijl slechts 14% van de 75-plussers hetzelfde deed.

(Tekst loopt door onder de foto)
Schiphol

Jongeren vinden minder dan ouderen dat ze zelf klimaatbewust leven

De bereidheid om vliegreizen te verminderen als een gebaar naar klimaatbewust leven is echter vergelijkbaar over de verschillende leeftijdsgroepen. Ongeveer 30% van de jongere generatie is bereid minder vaak te vliegen voor het klimaat, een percentage dat gelijkstaat aan dat van de 25- tot 65-jarigen. Onder 65-plussers, die weleens met het vliegtuig reizen, is ongeveer de helft bereid om minder vaak te vliegen.

Interessant is dat het gevoel van vliegschaamte niet significant verschilt tussen jongeren en de meeste andere leeftijdsgroepen. Ondanks het hoge vliegverkeer onder jongeren, voelt 22% zich schuldig over hun keuze om te vliegen vanwege de impact op het klimaat, een gevoel dat ongeveer de helft van deze leeftijdsgroep niet deelt.

Het rapport wijst ook op de lage bereidheid onder jongeren om vliegvakanties volledig op te geven; slechts 6% van de 18- tot 25-jarigen is hier zeker toe bereid, tegenover 24% van de 75-plussers. Dit suggereert een complexe relatie tussen het bewustzijn van klimaatverandering en de bereidheid om levensstijl aanpassingen te maken.

De bevindingen van het CBS roepen vragen op over hoe klimaatbewustzijn wordt waargenomen en toegepast door verschillende generaties, en in het bijzonder hoe jongeren zich positioneren ten aanzien van klimaatverandering en duurzaamheid. Het onderstreept het belang van verdere educatie en bewustwording rondom klimaatvriendelijk leven en de impact van persoonlijke keuzes op het milieu.

klimaatbewustzijn

In het nieuwsbericht wordt benoemd dat jongeren minder milieuvriendelijk gedrag vertonen. Dit is ongeacht de reden voor dit gedrag. Milieuvriendelijk gedrag kan voortkomen uit klimaatbewustzijn, maar er kunnen ook andere zaken aan ten grondslag liggen, zoals hoge energiekosten, armoede of de woonomgeving, bijvoorbeeld de stad of het platteland. Deze gegevens bieden een belangrijk inzicht in de percepties en het gedrag van verschillende leeftijdsgroepen in Nederland met betrekking tot klimaatbewustzijn en milieuverantwoordelijk gedrag.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
GRP width=