Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Deze nieuwe CAO weerspiegelt een modern arbeidsbeleid waarbij aandacht voor de persoonlijke situatie van werknemers, hun gezondheid en het milieu centraal staat.

Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering, heeft onlangs de nieuwe Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) voor Rijkspersoneel ondertekend, waarmee een belangrijke stap is gezet in de verbetering van arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren. Deze overeenkomst, die loopt van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2025, omvat een salarisverhoging van 8,5 procent die ingaat per 1 juni. Daarnaast wordt er €50 toegevoegd aan de schaalbedragen en het Individueel Keuzebudget (IKB) wordt verhoogd naar 16,5 procent.

In het kader van duurzaamheid hebben de partijen afgesproken om in 2025 een budget van €10 miljoen te reserveren voor het verder vormgeven van de verduurzaming van het Rijk. Dit budget zal worden ingezet om een rijksbrede visie op vervoer te ontwikkelen en om een vervolg te geven aan de pilot duurzame CAO Rijk. Hiermee wordt beoogd om de CO2-uitstoot te verminderen en duurzamere vervoersopties te promoten, zoals het gebruik van elektrische fietsen en de integratie van Mobility as a Service (MAAS) systemen.

De visie op vervoer, zoals beschreven in de CAO, omvat een herziening van het vergoedingensysteem voor zakelijk reizen, waaronder woon-werkverkeer en dienstreizen. De nadruk ligt op het stimuleren van duurzame vervoersvormen, met aandacht voor regionale verschillen en de toegankelijkheid van werklocaties.

De nieuwe CAO Rijk, die loopt van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2025, introduceert een aantal belangrijke wijzigingen en verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden van rijksambtenaren.

(Tekst loopt door onder de foto)
Beeld: Martijn Beekman - Alexandra van Huffelen.

"Een heugelijk moment toen ik vanochtend het akkoord over de nieuwe CAO Rijk heb ondertekend! Per 1 juni wordt het salaris met 8.5 procent verhoogd, er wordt een bedrag van €50 euro toegevoegd aan de schaalbedragen en het Individueel Keuzebudget (IKB) wordt verhoogd naar 16.5 procent."

Verder is er een interessante vooruitgang in de vergoedingen voor fietsgebruik. Met ingang van 1 oktober 2024 wordt de kilometervergoeding voor het fietsen verhoogd van €0,07 naar €0,21. Dit geldt voor zowel woon-werkverkeer als dienstreizen die per fiets worden afgelegd. Dit benadrukt de inzet van de overheid om gezond en milieuvriendelijk vervoer onder haar werknemers aan te moedigen. Tenslotte wordt de leasefietsregeling, die in 2020 als pilot werd geïntroduceerd, per 1 januari 2025 rijksbreed voortgezet. 

Lees ook  Van Limburg tot Texel: 25 jaar fietsknooppunten in Nederland

opvallende aanpassingen

Naast vervoer biedt de CAO vanaf 2025 een nieuwe faciliteit waarbij werknemers maximaal €2000 per jaar van hun IKB kunnen inzetten voor de aflossing van hun studieschuld. Deze maatregel is vooral relevant gezien de toenemende zorgen over studiefinanciering en de financiële lasten van jonge werknemers. Verder werd het volledig betaalde zorgverlof uitgebreid van 2 naar 4 weken en kan flexibel worden opgenomen. Dit biedt werknemers meer ruimte om zorgtaken op zich te nemen zonder inkomensverlies, een stap die de werk-privé balans aanzienlijk verbetert.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Button