Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Toename invoer technologie voor energietransitie.

In een tijd waarin de wereld geconfronteerd wordt met klimaatverandering, speelt de energietransitie een cruciale rol. In 2023 heeft Nederland aanzienlijke stappen gezet in deze transitie door voor 16,6 miljard euro aan technologie in te voeren die hierbij kan worden ingezet. Dit is een stijging van 13 procent ten opzichte van 2022, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. De invoer van elektrische en hybride auto’s vormt de grootste categorie binnen deze import, met de snelste groei.

Elektrische en hybride auto’s waren goed voor een invoerwaarde van 6,9 miljard euro in 2023, wat een stijging van 44 procent vertegenwoordigt ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit benadrukt de verschuiving naar meer milieuvriendelijke vervoersmiddelen. Naast auto’s omvat de technologie voor de energietransitie ook zonnepanelen, warmtepompen, windturbine-onderdelen zoals magneten, en apparatuur voor energieopslag en biobrandstoffen.

Zonnepanelen blijven een bekend voorbeeld van technologie die bijdraagt aan de energietransitie. In 2023 werd er voor 3,9 miljard euro aan zonnepanelen geïmporteerd, hoewel dit een daling van 16 procent betekende in vergelijking met 2022. Daarnaast was er een aanzienlijke import van multifunctionele technologieën, zoals schakelborden, automatische regelaars en warmtewisselaars, met een totale waarde van 5 miljard euro. Deze technologieën kunnen verschillende soorten schone energie opwekken en de invoer hiervan steeg met 13 procent.

Duitsland was in 2023 de grootste leverancier van technologie voor de energietransitie aan Nederland, met een exportwaarde van 4,8 miljard euro. China volgde met 3,8 miljard euro en België stond op de derde plaats met 1,4 miljard euro. Terwijl Duitsland, België en Zuid-Korea vooral elektrische en hybride auto’s leverden, kwam de meerderheid van de zonnepanelen uit China.

Lees ook  CBS: goederenvervoer per spoor fors gedaald in 2023
Chinese elektrische auto
Foto: © Pitane Blue - productie Chinese elektrische auto

Interessant is dat wanneer de doorvoer van goederen in buitenlandse handen wordt meegerekend, China de grootste leverancier wordt met een waarde van 11,8 miljard euro. Dit benadrukt Nederland’s rol als doorvoerland, waarbij veel zonnepanelen en elektrische auto’s uit China naar het Europese achterland worden geëxporteerd. Inclusief deze doorvoer heeft Nederland in 2023 voor ruim 28 miljard euro aan technologie voor de energietransitie ingevoerd, een stijging van 11 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

grondstoffen

De energietransitie is sterk afhankelijk van de inzet van kritieke grondstoffen. Deze grondstoffen worden vaak in de vorm van technologieën Nederland binnengebracht. Voorbeelden zijn silicium en gallium in zonnecellen, en kobalt en lithium in batterijen voor elektrische auto’s. Daarnaast worden grondstoffen zelf ingevoerd voor directe toepassingen in de energietransitie, zoals koper en aluminium voor stroomkabels. In 2023 importeerde Nederland voor 3,2 miljard euro aan aluminium, 1,3 miljard euro aan nikkel en 0,6 miljard euro aan koper. Deze invoerwaarden waren lager dan in 2022 vanwege de normalisatie van metaalprijzen na het recordjaar 2022.

Noorwegen en IJsland zijn de grootste leveranciers van grondstoffen voor de energietransitie aan Nederland. Noorwegen leverde voor 1 miljard euro, waarvan 57 procent uit aluminium en 27 procent uit nikkel bestond. IJsland leverde voor 0,9 miljard euro, voornamelijk aluminium. Andere belangrijke leveranciers zijn Chili, Australië en Zuid-Afrika, die respectievelijk lithium, nikkel en aluminium leveren. Rusland, dat in 2022 nog de tweede grootste leverancier was, stond in 2023 op de achtste plaats. China staat niet in de top tien van grondstoffenleveranciers omdat het land voornamelijk eindproducten exporteert waarin deze kritieke grondstoffen al verwerkt zijn.

Lees ook  CBS: goederenvervoer per spoor fors gedaald in 2023

De voortdurende import en doorvoer van technologieën en grondstoffen onderstrepen Nederland’s rol in de mondiale energietransitie. Het land fungeert als een belangrijke schakel in de verspreiding van schone technologieën naar de rest van Europa. De stijging in de invoerwaarde van energietransitie-technologieën benadrukt de urgentie en het engagement van Nederland om een duurzame toekomst te realiseren.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
InnoTrans