Pitane Image

Tegelijkertijd roept deze trend vragen op over de impact op de leefbaarheid van de steden en de balans tussen toerisme en de behoeften van de lokale bevolking.

Gemeenten in Nederland zien een aanzienlijke toename in de opbrengsten uit toeristenbelasting en parkeerheffingen, waarbij de grootstedelijke gebieden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam het voortouw nemen. Volgens recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die de gemeentelijke begrotingen van 2024 hebben geanalyseerd, is er sprake van een opmerkelijke stijging in deze inkomstenbronnen.

De begrote opbrengsten uit parkeerheffingen laten een stijging zien van bijna 11 procent, met een totaalbedrag dat naar verwachting de 1,3 miljard euro zal overschrijden in 2024. Deze stijging van 130 miljoen euro is grotendeels te danken aan de significante bijdragen van steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Amsterdam spant de kroon met een verwachte toename van 39,4 miljoen euro, gevolgd door Rotterdam met 37,3 miljoen euro en Utrecht met 14,2 miljoen euro.

Toeristenbelasting, een andere belangrijke inkomstenbron voor gemeenten, vertoont eveneens een opwaartse trend. In totaal verwachten de gemeenten in 2024 een bedrag van 538 miljoen euro te genereren uit toeristenbelasting, wat een stijging betekent van 110 miljoen euro ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze toename wordt voornamelijk aangedreven door Amsterdam. De hoofdstad voorspelt een toename van 47 procent in de opbrengsten uit toeristenbelasting, wat neerkomt op een bedrag van 242,5 miljoen euro. Deze stijging is te wijten aan verhoogde tarieven voor hotelovernachtingen, een hoger tarief voor cruisepassagiers, en de vermakelijkhedenretributie (VMR) voor rondvaartbootbezoekers.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: Pitane Blue -illegaal geparkeerde auto's in Scheveningen

Een prominente kwestie is de balans tussen het verwelkomen van toeristen en het waarborgen van de kwaliteit van leven voor de bewoners. Steden als Den Haag hebben bijvoorbeeld te maken met over toerisme, wat leidt tot overbelasting van openbare ruimtes, geluidsoverlast, en andere vormen van overlast die de leefbaarheid kunnen beïnvloeden.

Rotterdam volgt Amsterdam op de voet met een aanzienlijke stijging in toeristenbelasting, zij het in mindere mate. De verwachte opbrengst voor Rotterdam bedraagt 16,8 miljoen euro, wat een toename van 23,2 procent betekent. In toeristische gebieden buiten de grote steden, zoals de Waddeneilanden, is er ook sprake van een stijging in de toeristenbelasting, hoewel deze stijging minder uitgesproken is dan in de grote steden. De Waddeneilanden verwachten samen 20,9 miljoen euro aan toeristenbelasting te innen in 2024, wat een toename van bijna 16 procent betekent.

Lees ook  Belasting op auto's stijgt naar nieuwe hoogtes in 2024

Deze stijgingen in toeristenbelasting en vooral parkeerheffingen zijn indicatief voor de groeiende populariteit van Nederlandse steden en regio’s als toeristische bestemmingen, maar ook voor de hogere parkeertarieven die steden erop nahouden. De extra inkomsten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de algemene middelen van de gemeenten, wat hen in staat stelt om te investeren in stadsontwikkeling, infrastructuur en andere essentiële voorzieningen. 

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
DVDP
Print Friendly, PDF & Email