Print Friendly, PDF & Email
Button

Drie nieuwe benoemingen tijdens algemene ledenvergadering van KNV in De Bilt.

Diana Begeman is bereid om deel uit te maken van het bestuur en vervangt daarmee Wim Leewis die af trad als bestuurslid wegens de sluiting van zijn bedrijf. Zij is de eigenaar en directeur van Taxi Steen in Ommen, vroeger lid van DVG. Taxi Steen biedt verschillende vormen van taxidiensten aan, zoals leerlingenvervoer, luchthavenvervoer en vervoer voor mensen met een functiebeperking, met een vloot van ongeveer 40 voertuigen.

Mark Weinholt, van DVG, treedt ook af als bestuurslid nu zijn tweede termijn ten einde loopt. Björn van de Weem, die op 1 april jongstleden directeur werd bij DVG, heeft toegezegd om toe te treden tot het bestuur. DVG in Rijen is een landelijke franchiseorganisatie voor taxi- en touringcarbedrijven. Op 25 april besloot het bestuur eerder om de kandidaten voor te dragen voor benoeming tot bestuurslid tijdens de ledenvergadering die afgelopen maandag in De Bilt plaatsvond, wat met instemmend applaus werd goedgekeurd.

(Tekst loopt door onder de foto)
Agendapakket

De Ledenraad, het hoogste orgaan binnen de federatie, keurt onder meer de financiën goed en komt gewoonlijk eenmaal per jaar bijeen.

KNV Zorgvervoer en Taxi heeft het recht om vier personen aan te wijzen voor de Ledenraad van de KNV federatie. Tot nu toe waren er drie mensen benoemd: Wim Brouwer, Ingrid van Driel en Lucien Brouwers, waardoor er een zetel beschikbaar was. Jan van Kasteren van Taxicentrale de Meierij uit Liempde is bereid deze positie op zich te nemen. Taxicentrale de Meierij is gespecialiseerd in kleinschalig personenvervoer, inclusief straattaxi’s, ziekenvervoer, groepsvervoer, rolstoelvervoer, directievervoer, en deeltaxivervoer, met ongeveer 31 voertuigen en 65 werknemers.

Lees ook  Explosieve groei: Noord-Holland koploper in aantal nieuwe taxibedrijven

De Ledenraad, het hoogste orgaan binnen de federatie, keurt onder meer de financiën goed en komt gewoonlijk eenmaal per jaar bijeen. Naast KNV Zorgvervoer en Taxi zijn ook BVN, vertegenwoordigd door Hans Bartels, Leon Ghielen en Monique Snijders, en spoorgoederenvervoer, vertegenwoordigd door Nanouke van ’t Riet, in de ledenraad vertegenwoordigd. Op 14 februari besloot het bestuur om Jan van Kasteren voor te dragen aan de ledenvergadering voor benoeming tot lid van de ledenraad. Ook Jan werd met instemmend applaus door de aanwezige leden benoemd.

(Tekst loopt door onder de foto)
Luchthaven

Koninklijk Nederlands Vervoer is de koepelorganisatie voor het beroepspersonenvervoer. KNV Zorgvervoer en Taxi en Busvervoer Nederland maken onderdeel uit van Koninklijk Nederlands Vervoer. KNV behartigt zowel de collectieve als de individuele belangen van de leden. KNV is als brancheorganisatie voortdurend betrokken in publieke en private overlegstructuren. Door deze voortdurende actieve participatie weet KNV de belangen van haar sectoren effectief te behartigen en levert het een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan mobiliteitsvraagstukken op zowel nationaal als internationaal niveau. Hierbij zijn goede contacten met politici en het ambtelijk apparaat van groot belang. Om de ledenbelangen daarnaast verder optimaal te kunnen behartigen, werkt KNV nauw samen met nationale en internationale belangenorganisaties, zoals de werkgeversorganisatie VNO-NCW, de IRU en de UITP.

Gerelateerde artikelen:
Lees ook  Taxivervoer: KNV wijst IRU op de noodzaak van realistische doelen
Agendapakket