BLUE

NEA Index 2023 11,3% of hoger. Het verlopen van het ultimatum heeft tot gevolg dat wellicht de cao loonstijging niet in de tarieven kan worden doorberekend.

Werkgevers Zorgvervoer en Taxi verbazen zich over aarzeling van vakbonden bij eindbod. De werkgevers in het zorg- en taxivervoer hebben voor een nieuwe cao per 2023 een eindbod gedaan, met een ultimatum tot en met dinsdag 25 oktober. De vakbonden CNV en FNV hebben dit ultimatum laten verlopen, waardoor het historisch hoge loonbod van meer dan 12% en de onderhandelingen in feite zijn opgeschort. Martijn Kersing (KNV) vindt het onbegrijpelijk dat de vakbonden het eindbod nog niet hebben geaccepteerd.

“Wij hechten er alle belang aan dat er een nieuwe cao komt, dat geeft rust en duidelijkheid voor iedereen. Bonden dreigen met hun houding de werknemers de zo zeer gewenste loonsverhoging per 1 januari van 8% door de neus te boren.”

Tijdens de onderhandelingen kregen werkgevers steeds vaker het signaal dat voor de meeste van hun werknemers een stijging van het salaris het allerbelangrijkste was, terwijl vakbonden aanvullende eisen en voorwaarden stelden. Om dit te toetsen heeft KNV een enquête opgesteld die door de werkgevers onder hun personeel is uitgezet, en waarin de werknemers konden aangeven of zij kunnen instemmen met het voorstel van werkgevers. 

enquête

Deze enquête werd ruim 3200 keer ingevuld en ruim 74% van de respondenten (waarvan 90% chauffeur) zou kunnen instemmen met het voorstel van werkgevers. De enquête was anoniem en vrijblijvend en kon ook maar één keer worden ingevuld. Werkgevers konden niet zien welke werknemers de enquête invulden en ook de resultaten niet inzien. Als een werknemer het eindbod niet goed vond, kon deze ook aangeven waarom niet en daar is dus door ruim 25% van de respondenten gebruik van gemaakt.

Lees ook  Koninklijke Nederlandse Vervoer lanceert KNV Connected Mobility
(Tekst loopt door onder de foto)
Meer zit er van de kant van werkgevers ook echt niet in.

Werkgevers verbaast het dat vakbonden het eindbod nog niet zelf aan hun achterban hebben voorgelegd, temeer omdat het eigen personeel heel goed weet dat de coronacrisis en de huidige hoog oplopende kosten de bedrijfstak geen goed doen en er dus wel degelijk een goed eindbod ligt. Meer zit er van de kant van werkgevers ook echt niet in.

Het verlopen van het ultimatum heeft tot gevolg dat de cao loonstijging niet in de tarieven kan worden doorberekend. Martijn Kersing laat weten dat doordat in de NEA-index (die in de branche vaak wordt gebruikt) geen rekening kan worden gehouden met een nieuwe cao, er van een landelijk gemiddelde loonkostenontwikkeling uitgegaan zal worden die veel lager ligt dan hetgeen wij graag onze werknemers willen uitbetalen. De NEA-index is echter nog niet definitief vastgesteld en werkgevers willen op basis van het eindbod nog steeds tot een nieuwe Cao komen met de vakbonden, zodat werknemers de loonstijging per 1 januari 2023 wel krijgen.

Als de publicatie van de NEA-index er eenmaal is en er is geen nieuwe cao afgesproken, is het onmogelijk om op een later moment méér af te spreken dan waar in de index mee wordt gerekend. Werkgevers kunnen deze extra kosten dan niet meer doorbelasten. De ondernemers hebben de afgelopen maanden de fors gestegen brandstofprijzen al voor de kiezen gehad. Daar heeft de index voor dit jaar geen rekening mee kunnen houden. De marges in het vervoer zijn laag. Extra kosten waar geen inkomsten tegenover staan, zijn door de sector niet te dragen.

Lees ook  Onderzoeksbureau Panteia past NEA-index aan na ontdekking van berekeningsfout

Sociaal Fonds Mobiliteit

Ook volgens SFM zal de NEA-index dit jaar niet in oktober, maar op 14 november worden gepubliceerd. De reden voor de vertraging zijn de cao-onderhandelingen. Op dit moment is er nog geen akkoord en is de loonsverhoging voor 2023 nog niet bekend. De loonkosten hebben in de NEA-index een groot aandeel. Om cao-partijen zoveel mogelijk tijd te geven om tot een akkoord te komen, is door de klankbordgroep besloten de vaststelling en publicatie van de NEA-index te verlengen tot 14 november. In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van het landelijk Platform Opdrachtgevers Doelgroepenvervoer, vervoerders en vakbonden.Als cao-partijen niet tot een onderhandelingsresultaat komen voor 14 november, wordt de component loon in de index vastgesteld op basis van de gemiddelde loonstijging zoals in de Macro Economische Verkenningen staat vermeld. Deze stijging is 3,9%. De NEA-index voor 2023 komt dan uit op circa 11,3%. Op basis van de huidige gesprekken tussen vakbonden en werkgevers is het niet uitgesloten dat de loonstijging substantieel meer zal zijn dan 3,9%, zodat met een NEA-index tussen de 13% en 15% rekening moet worden gehouden. Op 14 november zal het exacte percentage van de index bekend worden gemaakt.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket
Print Friendly, PDF & Email