Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Na een korte dip eind 2022 kan de economie in 2023 weer langzaam op gang komen.

Naar jaarlijkse gewoonte ontmoetten aangesloten leden uit de sectoren Zorgvervoer en Taxi, Busvervoer Nederland, Openbaar Vervoer en het MaaS-Lab elkaar in De Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte op het Plein te Den Haag. Op die dag staat al jaren de sociëteit open voor KNV leden zonder ze vooraf geballoteerd dienen te worden, wat in het statige gebouw sinds 1782 vrij gebruikelijk is. Ingrid Thijssen, voorzitter van de landelijke werkgeverskoepel VNO-NCW en Kees van der Burg, directeur generaal Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waren de gastsprekers.

Na het openingswoord van de voorzitter Koninklijk Nederlands Vervoer Bertho Eckhardt, die op een positieve manier en met een kleine economische groei als verwachting aftrapte, gaf Ingrid Thijssen tekst en uitleg over een goed vestigingsklimaat. Zoals Thijssen zelf aangaf, was het geen toegesneden verhaal waar de aanwezigen zich meteen in herkenden maar een oppervlakkige schets over het borgen van de economie van morgen. Van stikstof tot de verduurzaming van je bedrijf of het neerzetten van een nieuw onderzoekslaboratorium. 

Alles passeert de revue, behalve datgene waar we binnen onze vervoerssector iets aan hebben. Of toch, haar uitspraak “zonder vervoer staat alles stil”, maar die hadden we eerder gehoord als de centrale boodschap in de nieuwste promotiefilm van Transport en Logistiek Nederland. Ze gaf toe, zoals eerder gezegd, ‘geen toegesneden speech’ op zak te hebben voor de doelgroep waar ze te gast was, en ja hoor, dat klopte helemaal.

Lees ook  KNV: Mobiliteitsvernieuwers slaan handen ineen voor groene toekomst

Volgens Thijssen moet de voorspelbaarheid van het overheidsbeleid beter, want wie investeert wil weten waar hij aan toe is. Verder wees ze op de stapeling van regels waar ondernemers tegenaan lopen, de koppen op Europese wetgeving en het feit dat wet- en regelgeving vaak niet is toegesneden op nieuwe innovatieve, vaak circulaire, ontwikkelingen.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: Pitane Blue - Bijeenkomst KNV in de Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte te Den Haag.
Agendapakket

Wie Kees van der Burg in huis haalt, weet dat zijn verhaal klopt en toehoorders met alle aandacht luisteren. De directeur generaal Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat was eerder te gast bij de leden van het Koninklijk Nederlands Vervoer en wist meteen de juist toon te zetten.

Kees van der Burg zoekt raakvlakken en dialoog met de sector, waarbij het uitgangspunt volgens hem is dat, wanneer aanpassingen in regelgeving of extra wetgeving noodzakelijk is, dat bespreekbaar moet zijn om daar naar te kijken. De directeur hoopt binnen mobiliteit meer te kunnen verbinden en vindt het mooi als er een team ontstaat van mensen die elkaar weten te vinden. In ieder geval kreeg KNV voorzitter Eckhardt de toezegging dat, wanneer het hem wordt gevraagd, hij volgend jaar wellicht weer te gast is. Vaste afspraak dus!

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: © Pitane Blue - Bertho Eckhardt in gesprek met directeur-generaal Mobiliteit Kees van der Burg
DVDP

Koninklijk Nederlands Vervoer is de koepelorganisatie voor het beroepspersonenvervoer. KNV Zorgvervoer en Taxi en Busvervoer Nederland maken onderdeel uit van Koninklijk Nederlands Vervoer. KNV behartigt zowel de collectieve als de individuele belangen van de leden. KNV is als brancheorganisatie voortdurend betrokken in publieke en private overlegstructuren. 

Lees ook  KNV: Mobiliteitsvernieuwers slaan handen ineen voor groene toekomst

Door deze voortdurende actieve participatie weet KNV de belangen van haar sectoren effectief te behartigen en levert het een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan mobiliteitsvraagstukken op zowel nationaal als internationaal niveau. Hierbij zijn goede contacten met politici en het ambtelijk apparaat van groot belang. Om de ledenbelangen daarnaast verder optimaal te kunnen behartigen, werkt KNV nauw samen met nationale en internationale belangenorganisaties, zoals de werkgeversorganisatie VNO-NCW, de IRU en de UITP.

KNV werkt nauw samen met Openbaar Vervoer Nederland, met nationale en internationale belangenorganisaties zoals de Mobiliteitsalliantie, de Logistieke Alliantie, de Nederlandse werkgeversorganisatie VNO-NCW, de International Road Transport Union (IRU) en de International Association of Public Transport (UITP).

Foto: © Pitane Blue - Voorzitter Koninklijk Nederlands Vervoer Bertho Eckhardt
Gerelateerde artikelen:
Agendapakket