Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Doel van de gezamenlijke actie was, naast het handhaven van de regels voor wegtransport, het uitwisselen van kennis en ervaring.

Onlangs hielden diverse handhavingsdiensten een integrale controleactie op wegtransport in Aalsmeer. Naast de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waren ook de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid, de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) aanwezig. Ook keken er, vanuit de European Labour Authority (ELA), waarnemers uit Polen en Litouwen mee. Doel van de gezamenlijke actie was, naast het handhaven van de regels voor wegtransport, het uitwisselen van kennis en ervaring.

Controle

In totaal controleerden de handhavingsdiensten 28 voertuigen. Het betroffen zowel Nederlandse als buitenlandse vrachtwagens van binnen en buiten de Europese Unie. Iedere dienst zette daarbij zijn of haar eigen controlebevoegdheid in. Er werd onder andere gekeken naar rij- en rusttijden, tachograafgebruik, vervoersvergunningen, voertuigtechniek, lading- en beladingseisen, rijbewijzen en vakbekwaamheid, illegale tewerkstelling, loon, dienstbetrekking en detacheringsrichtlijn, malafide bedrijfsvoering en uitbuiting.

(Tekst loopt door onder de foto)
Er werd onder andere gekeken naar rij- en rusttijden, tachograafgebruik, vervoersvergunningen, voertuigtechniek, lading- en beladingseisen, rijbewijzen en vakbekwaamheid, illegale tewerkstelling, loon, dienstbetrekking en detacheringsrichtlijn, malafide bedrijfsvoering en uitbuiting.

Resultaten

Bij 12 van de 28 gecontroleerde voertuigen zijn overtredingen vastgesteld. De overtredingen bestonden uit voertuig-technische zaken (4), overbelading (1), lichte overtredingen met betrekking tot het gebruik van de tachograaf (8) en het niet aanwezig hebben van een vervoersvergunning (4). Voor deze overtredingen is proces-verbaal of een boeterapport opgemaakt. Naast de overtredingen is tijdens de actiedag vermoedelijk uitkeringsfraude vastgesteld. Daarnaast doet de Arbeidsinspectie naar aanleiding van de actiedag nog nader onderzoek naar twee bedrijven.

Handhavers in Europa werken samen

De actie werd in het kader van Roadpol, op verzoek van de ELA (European Labour Authority), georganiseerd door de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid. Hierbij werken de handhavende instanties van EU-lidstaten samen aan een veilige, eerlijke, sociale en ecologisch duurzame wegtransportsector. Dat doen zij onder andere door harmonisering van de handhaving en kennisdeling, informatie-uitwisseling, training en opleiding. Vanuit de ECR (Euro Control Route) worden ook jaarlijks meerdere gezamenlijke controles op onder meer rij- en rusttijden, manipulatie van de tachograaf, vervoer gevaarlijke stoffen en de technische staat van voertuigen, aldus de Inspectie Leefomgeving en Transport

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket