Print Friendly, PDF & Email
GRP width=

Het is een complexe situatie met veel verschillende factoren die bijdragen aan het probleem van het tekort aan chauffeurs in de taxibranche.

Zorgvervoerbedrijven worden in toenemende mate getroffen door capaciteitsproblemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), wat leidt tot aanzienlijke problemen bij het invullen van meer dan 1200 openstaande chauffeursposities. Vertragingen bij de afname van praktijkexamens door het CBR belemmeren de instroom van nieuwe chauffeurs en verhogen de druk op de toch al krappe arbeidsmarkt.

“Dit tekort aan chauffeurs dreigt te leiden tot annuleringen van ritten, wat grote overlast veroorzaakt voor onze klanten die afhankelijk zijn van zorgvervoer,” zegt Bertho Eckhardt, Voorzitter van KNV Zorgvervoer en Taxi. “Bedrijven en chauffeurs ervaren hierdoor ook toenemende stress, wat de bedrijfscontinuïteit bedreigt.”

Hoewel het CBR niet de oorzaak is van het oorspronkelijke personeelstekort, is het duidelijk dat hun huidige capaciteitsproblemen bijdragen aan de vertraging in het oplossen van het tekort. Het is dus niet onredelijk om te stellen dat het CBR een rol speelt in de voortdurende problemen in de taxibranche.

KNV Zorgvervoer en Taxi, de brancheorganisatie voor zorgvervoerders, maakt zich ernstig zorgen over de huidige situatie en roept op tot onmiddellijke actie. “We hebben al te maken met een hoog aantal vacatures sinds afgelopen zomer, en de problemen bij het CBR verergeren deze situatie,” voegt Eckhardt toe. “Er moet snel een oplossing komen om de toekomst van het zorgvervoer te waarborgen.”

(Tekst loopt door onder de foto)
Zwolle

Het is begrijpelijk dat het CBR kiest voor de verdediging. Het is ook belangrijk om het bredere plaatje te zien en te erkennen dat het probleem meerdere aspecten omvat. Ten eerste was er inderdaad een impact van de COVID-19 pandemie op de taxibranche. Veel chauffeurs zijn overgestapt naar andere beroepen tijdens de pandemie, en velen zijn niet teruggekeerd naar de taxisector na de crisis. Deze leegloop heeft de taxibranche voor aanzienlijke uitdagingen gesteld. 

Lees ook  CBR: strengere criteria voor taxipas moeten veiligheid en service verbeteren

Ten tweede is er een stijging in de vraag naar taxichauffeursexamens, aangezien de taxibranche nu stevig aan het werven is om het personeelstekort aan te vullen. Het CBR heeft echter te maken met een capaciteitsgebrek, waardoor het aantal examens dat kan worden afgenomen beperkt is. Dit zorgt voor lange wachttijden en verdere vertragingen in het oplossen van het personeelstekort.

Bovendien beïnvloedt dit probleem niet alleen de taxisector. Ook touringcarchauffeurs ervaren lange wachttijden voor hun examens. Dit toont aan dat het een breder probleem is dat de hele vervoersector beïnvloedt. In deze context lijkt de kritiek van de redactie op de rol van het CBR in de huidige situatie gerechtvaardigd. Hoewel het CBR niet de oorzaak is van het oorspronkelijke personeelstekort, is het duidelijk dat hun huidige capaciteitsproblemen bijdragen aan de vertraging in het oplossen van het tekort. Het is dus niet onredelijk om te stellen dat het CBR een rol speelt in de voortdurende problemen in de taxibranche. Het is dan ook essentieel dat alle betrokken partijen samenwerken om praktische oplossingen te vinden en het personeelstekort in de vervoersector aan te pakken.
(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: © Pitane Blue - Voorzitter Koninklijk Nederlands Vervoer Bertho Eckhardt

Korte termijn oplossingen

De organisatie pleit voor een toename van de examencapaciteit bij het CBR om de instroom van nieuwe chauffeurs te faciliteren. Ondertussen worden er stappen ondernomen om de termijn van het Leerwerktraject (LWT) te verlengen om de huidige druk op het systeem te verlichten.

“We zien momenteel dat meer dan 250 chauffeurs wachten op een examen en bedrijven vastlopen. Verlenging van het LWT-traject, zelfs tijdelijk, kan helpen dit probleem te verzachten,” zegt Eckhardt.

Lees ook  KNV: VVD-coryfee Fred Teeven voorgedragen als nieuwe voorzitter

Lange termijn oplossingen

Voor de toekomst pleit KNV Zorgvervoer en Taxi voor een structurele herziening van het huidige systeem, waarbij een goede opleiding centraal blijft staan, maar de sector minder afhankelijk wordt van het CBR.

“Er is voldoende kennis in de sector om kwalitatief goede chauffeurs zelf op te leiden, zonder de noodzaak van een examen door het CBR. We zouden moeten streven naar een systeem waarbij chauffeurs in loondienst worden opgeleid door de bedrijven, onder onafhankelijk toezicht. Op deze manier zouden bedrijven niet langer afhankelijk zijn van de beschikbare capaciteit bij het CBR.” concludeert Eckhardt.

Button