Chiron

De sector wil nu de druk op de Vlaamse regering verhogen.

Afgelopen week werd GTL samen met de andere sociale partners ontvangen op het kabinet van minister Lydia Peeters. De conclusie na die vergadering was, volgens GTL, dat er absoluut geen goede wil is bij het kabinet Peeters, noch bij de administratie (MOW), om tijdelijke maatregelen te nemen. 

Nochtans is er  een juridisch vacuüm, dat betekent dat ook niets doen ook onrechtmatig is. Het enige wat overwogen werd, zijn mogelijke economische compensaties. Volgens de Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur (GTL) zou het onaanvaardbaar zijn dat de volledige Vlaamse regering verder in gebreke blijft.

"Het Gewest heeft 4 jaar lang zijn kop in het zand gestoken voor de problemen: het onrealistisch tijdschema voor het elektrificeren van de taxivloten en de veel te hoge taaleisen voor de taxichauffeurs".

Heel veel bedrijven hebben net investeringen gedaan onder toepassing van het bestaande wettelijk kader (BVR 2019), dat nu omwille van een procedurele fout van de Vlaamse wetgever vernietigd werd.

(Tekst loopt door onder de foto)
Door de huidige blokkering kunnen nieuwe wagens en nieuwe chauffeurs kunnen niet ingeschakeld worden.

GTL en de sociale partners willen snel tijdelijke nooddoplossingen zodat de lopende investeringen in wagens kunnen uitgebaat worden (honderden splinternieuwe voertuigen die sinds begin april in garages van de taxibedrijven staan) en de taxibedrijven  en (kandidaat-) chauffeurs hun activiteit normaal kunnen verderzetten.

Door de huidige blokkering kunnen nieuwe wagens en nieuwe chauffeurs kunnen niet ingeschakeld worden. Verder wil men bij Federaal minister van Binnenlandse Zaken (Annelies Verlinden) pleiten voor een gedoogbeleid op het niveau van de Politie en de parketten, om te vermijden dat duizenden mensen die in de Vlaamse taxisector actief zijn, sancties krijgen voor zaken waar zij niet zelf verantwoordelijk voor zijn.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket
Print Friendly, PDF & Email