Peeters

LOM Antwerpen en LOM Oostende-Brugge fusioneren

De luchthavenontwikkelingsmaatschappijen (LOM) Antwerpen en Oostende-Brugge fusioneren. Dat keurde de Vlaamse regering vandaag op initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters goed. Beide luchthavenontwikkelingsmaatschappijen startten hun activiteiten op 27 oktober 2014 en werken al geruime tijd nauw samen. Zo worden de uitvoerende functies - gedelegeerd bestuurder

Start mobiliteitscentrale 1 januari 2022 wellicht niet haalbaar

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters gaf vandaag in het Vlaams Parlement tekst en uitleg bij de plaatsing van de Vlaamse mobiliteitscentrale. Op vrijdag 2 april nam de Vlaamse Regering de gemotiveerde gunningsbeslissing waarna een wachttermijn inging die beperkingen oplegt in de communicatie. Op 20 april 2021 meldde de Raad van State dat er een kandidaat voor de uitbating van de mobiliteitscentrale