Print Friendly, PDF & Email
Chiron

“Moordstrookjes moeten definitief uit woordenboek verdwijnen.”

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft van de fiets een echte topprioriteit gemaakt in haar beleid. Drones kunnen volgens Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Peeters onze VeloVeiligheid verbeteren. Daarbij denkt men aan het opsporen van conflictsituaties nog vóór er slachtoffers vallen. 

In situaties met veel verkeer of bij grote evenementen, zoals fietsraces, kunnen drones worden gebruikt om de situatie in real-time te bewaken. Ze kunnen potentieel gevaarlijke situaties identificeren voordat ze zich voordoen en waarschuwingen doorgeven aan de relevante autoriteiten of deelnemers.

Uiteraard kunnen drones zeker bijdragen aan de veiligheid van fietsers op de weg. Drones kunnen worden gebruikt om verkeerspatronen en gedragingen van automobilisten te observeren. Deze informatie kan worden gebruikt om gevaarlijke wegen en kruispunten te identificeren, evenals tijdstippen waarop het risico voor fietsers het grootst is. Op basis van deze gegevens kunnen stadsplanners passende maatregelen nemen, zoals het verbeteren van de infrastructuur of het aanpassen van verkeerslichten.

fietsveiligheid

Drones kunnen worden gebruikt om educatieve video’s te maken over fietsveiligheid. Deze kunnen realistische scenario’s tonen en uitleggen hoe fietsers veilig kunnen blijven op de weg. Het gebruik van drones voor deze doeleinden zou echter wel regelgeving en privacyoverwegingen met zich meebrengen. Daarnaast zou het nodig zijn om systemen op te zetten voor het effectief beheren en interpreteren van de verzamelde gegevens.

(Tekst loopt door onder de foto)
EVI.

“We werken hard op het terrein en de realisaties worden stilaan zichtbaar. Kwaliteitsvolle infrastructuur is een basisvereiste voor veilig fietsverkeer en daarom moeten we ernaar streven om het investeringsritme van jaarlijks minimaal 300 miljoen euro aan te houden. Kortom: de hoge financiële injecties willen we verankeren in de toekomst. Het ambitieuze fietsbeleid mag niet stoppen na deze legislatuur. We hebben de lat hoog gelegd inzake fietsinfrastructuur en die lat moet hoog blijven liggen of zelfs hoger komen te liggen. Weg met ‘moordstrookjes’ en ‘nietspaden’, liever vandaag dan morgen.”

fietsbeleidsplan

Lees ook  ILT: veiligheid luchtvaart onder druk door drones

Het vorige fietsbeleidsplan dateert uit 2016 en is achterhaald. Voor Lydia Peeters (Open Vld) moeten ‘moordstrookjes’ definitief uit het woordenboek verdwijnen. Nog nooit werd er zoveel geïnvesteerd in fietsinfrastructuur als onder Minister Peeters. Deze legislatuur maakt Peeters maar liefst 1,4 miljard euro vrij voor veilige en comfortabele fietspaden. In 2017 werd er bijvoorbeeld net iets meer dan 100 miljoen euro geïnvesteerd. Alleen al in 2023 gaat het om 446 fietswerven op en langs onze gewestwegen. Daarnaast ondersteunt deze Vlaamse regering onder impuls van Minister Peeters ook de provincies en lokale besturen bij het uitvoeren van hun fietsambitie.

De Minister wil tegen 2040 elk jaar minstens 125 gevaarlijke kruispunten aanpakken, dat stelt zij in haar Fietsambitie en het meest innovatieve plan, de drones die via het MIA-project (Mobiliteit Innovatief Aanpakken) zijn ingezet om op korte termijn gevaren in het verkeer te neutraliseren, zijn technologie die alles beter in kaart moeten brengen. Voor sommigen roept de naam ‘slimme drones’ al vragen op. De beelden van de camera’s die via de drones worden ontvangen moeten door mensen worden geanalyseerd. “De gevaarlijke verkeerssituaties brengen we al 50 jaar in kaart, het probleem is dat we ze maar zelden ‘slim’ oplossen.”, twittert Herman Willemse in een reactie op het plan. 

Toch leren we van de proefprojecten waarbij de toestellen boven potentieel gevaarlijke punten de lucht in worden gestuurd en sporen conflictsituaties op nog vóór er slachtoffers vallen. De opbrengst ervan is enorm: “Op bijzonder korte tijd kunnen we verkeerssituaties in kaart brengen, beoordelen en potentiële conflicten proactief aanpakken”, zegt verkeersexpert Tom Brijs (UHasselt).

Lees ook  ILT: veiligheid luchtvaart onder druk door drones
(Tekst loopt door onder de foto)
Lydia Peeters
Foto: Lydia Peeters - Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

In haar Fietsambitie benadrukt minister Peeters dat verdere investeringen absoluut nodig zijn en blijven. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om zich met de fiets te verplaatsen. Daarom is het de ambitie dat in 2040 elke Vlaming toegang heeft tot een (deel)fiets en dat iedereen – ongeacht leeftijd, gender, sociale klasse, cultuur of gezondheid – zich veilig en comfortabel voelt op de fiets.

“Dataverzameling, innovatie en experiment zijn cruciaal voor een grensverleggend fietsbeleid. Door vandaag te experimenteren met slimme technologieën en nieuwe materialen, bouwen we aan een écht ambitieuze toekomst voor de fiets”, zegt minister Peeters.

De technologie is ondertussen toegepast op drie zogenaamd grijze knelpunten; plaatsen waar niet meteen ongevallen voorkomen, maar waar weggebruikers zich toch niet veilig voelen. De Schoolstraat in Beringen is daar één van. Daar werd de drone tweemaal de lucht in gestuurd, in de ochtendpiek en ‘s avonds. De dronebeel­den leggen ook draai- en keerproble­men bloot, oversteek­ge­drag of parkings die als kortere weg dienst doen. 

De resultaten werden volgens HLN ondertussen met de stad Beringen en het Agentschap Wegen en Verkeer besproken én de eerste aanpassingen werden al doorgevoerd, meldt het kabinet-Peeters. Zo werd de oversteekplaats voor kinderen opgeschoven, zodat die “meer in de lijn ligt met de natuurlijke looplijnen” en werd een kleine zijstraat afgesloten.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket