Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Werkgeversorganisatie KNV Zorgvervoer is erg blij met het definitief worden van de cao.

KNV Zorgvervoer en Taxi en CNV Vakmensen hebben hun handtekening gezet onder de nieuwe cao voor het zorg- en taxivervoer. De nieuwe cao is op 1 januari ingegaan en heeft een looptijd van anderhalf jaar. Centraal in het cao-akkoord staat een loonsverhoging van 8% met ingang van dit jaar en nog eens 4% per 1 januari 2024.

De loonsverhoging in het zorg- en taxivervoer behoort daarmee landelijk gezien tot een van de grootste loonstijgingen per 1 januari 2023. Ook de loondoorbetaling bij ziekte en de pauzeregeling veranderen ten gunste van de werknemers. CNV en KNV hebben de cao direct na de ondertekening aangemeld voor algemeen verbindend verklaring, zodat de breed gewenste loonsverhoging op tijd doorgevoerd wordt.

"We zijn erg blij met het tot stand komen van de nieuwe cao. Ik verwacht dat het ministerie van Sociale Zaken en Werk de cao snel algemeen verbindend zal verklaren, aangezien KNV het vereiste aantal ondernemers in het zorg- en taxivervoer vertegenwoordigd. Met een algemeen verbindend verklaarde cao komt er een einde aan de onrust in de sector. Veel werknemer zitten immers te wachten op de loonsverhoging die door zowel werknemers als ondernemers werd gewenst en deze wordt nu doorgevoerd. We zijn nog steeds erg blij dat CNV zijn verantwoordelijkheid heeft genomen zodat we nu samen verder kunnen kijken naar de toekomst"

Aan het akkoord met CNV gingen moeilijke onderhandelingen aan vooraf. KNV Zorgvervoer en Taxi riep FNV zelfs op te stoppen met het organiseren van stakingen in het leerlingen- en zorgvervoer. De stakingen zouden volgens de werkgeversorganisatie contraproductief werken, schaden het imago van de branche en leveren de kwetsbare reizigers die gebruik maken van het zorgvervoer stress en een hoop ongemak op. 

Lees ook  Puzzelen: Prorail en vakbonden bereiken akkoord over nieuwe cao

KNV Zorgvervoer en Taxi is een werkgeversvereniging en sluit samen met vakbonden FNV en CNV de cao Taxivervoer (arbeidsvoorwaarden) en de cao Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM) af. Beide cao’s moeten door het ministerie van SZW ook algemeen verbindend verklaard worden en ook niet-leden moeten zich dus houden aan deze cao’s.

Piet Fortuin (Oldeboorn, december 1958) is sinds 2016 voorzitter van CNV Vakmensen.
Gerelateerde artikelen:
Agendapakket