Pitane Image

KNV ziet ook dat het geen zin heeft om te proberen om op onderdelen alsnog een aangepast voorstel te doen.

Recent deden werkgevers Zorgvervoer en Taxi (KNV) de vakbonden een eindbod, waarin onder meer een loonstijging van ruim 12% was opgenomen. Vakbonden FNV en CNV hebben nu een ultimatum gesteld, nadat hun achterbannen het eindbod van de hand wezen. In het ultimatum herhalen vakbonden vrijwel alle voorstellen die zij vanaf de start van de onderhandelingen in mei deden, met een totale loonstijging van meer dan 40%. Als werkgevers er niet mee instemmen zullen er acties en mogelijk stakingen volgen. Werkgevers hebben vakbonden inmiddels laten weten niet in te stemmen met de eisen. Er wordt dus niet ingegaan op de ultimatums. KNV vindt het onbegrijpelijk dat de vakbonden zich zo halsstarrig blijven opstellen.

De werkgeversvereniging hecht er alle belang aan dat er een nieuwe cao komt op basis van het meer dan redelijke eindbod. Dat geeft rust en duidelijkheid voor iedereen. Onder ruim 74% van de werknemers die via KNV-leden zijn bevraagd is namelijk wél draagvlak voor het eindbod. Het is opmerkelijk en ronduit onaanvaardbaar dat een kleine groep werknemers (rond de 150) binnen de vakbonden de koers bepaalt en een nieuwe cao blokkeert, in feite over de rug van ruim 22.000 werknemers. Dit geeft onrust onder werknemers die graag per 1 januari a.s. de broodnodige 8% loonstijging willen.

"Vanochtend uw Cao werkgeversdelegatie overleg gevoerd over de ontvangen ultimatums. Uitkomst daarvan is dat KNV niet zal instemmen met de eisen van de vakbonden. Ook zal er van de zijde van werkgevers niet nog een aangepast bod worden neergelegd. Het eerder gedane eindbod blijft dus zoals het is."

KNV vindt dat vakbonden niet realistische voorstellen hebben gedaan en daarmee bij hun achterban verkeerde verwachtingen hebben gewekt. In vergelijking met wat er gemiddeld genomen op dit moment tijdens cao-onderhandelingen wordt afgesproken, is het aanbod van KNV uitzonderlijk. De werkgeversvereniging heeft in het eerder uitgebrachte eindbod opgenomen dat de lonen met ruim 12% stijgen, met onder meer 8% per 1 januari a.s. en 4% per 1 januari 2024. Gemiddeld genomen wordt op dit moment 4,2% (op 12-maands basis) afgesproken.

Lees ook  Taxichauffeurs praten straks vloeiend Nederlands nu deadline is uitgesteld

Een eerste doorrekening van de voorstellen van de vakbonden kan voor een bedrijf op zo’n 41,5% kostenstijging uitkomen. Dat kan per bedrijf wel iets verschillen, maar bonden hebben echt geen idee wat ze voorstellen gelet op de kostenstijgingen die bedrijven op dit moment nog meer hebben (zoals brandstofkosten). KNV ziet ook dat het geen zin heeft om te proberen om op onderdelen alsnog een aangepast voorstel te doen. Er ligt een goed eindbod van werkgevers.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket
Print Friendly, PDF & Email