FNV

Werknemers HTM leggen 2 juni werk neer

De werknemers realiseren dat staken automatisch overlast voor publiek met zich meebrengt. Jarenlang toenemende werkdruk en een werkgever die na maandenlange cao-onderhandelingen een eindbod neerlegt dat geen recht doet aan de inzet van de werknemers. Die, ook in coronatijd, altijd klaarstaan voor hun werkgever en de reizigers. De werknemers van HTM

Inschatting vervoerder gaat boven de code VVR

Het vervoer van mensen die gebruik maken van een rolstoel moet natuurlijk veilig gebeuren. De afweging van de chauffeur of veilig vervoer voor zijn passagier mogelijk is krijgt eindelijk een belangrijker status. Om ook die passagiers, die omwille van de aard van hun beperking of de uitvoering van hun rolstoel niet over een gecertificeerde rolstoel beschikken, veilig vervoer te kunnen