Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Als Arriva niet voor dinsdag 5 maart 17.00 uur tegemoetkomt aan de eisen van de vakbond volgen er stakingen.

De overgang van Keolis naar Arriva in het streekvervoer heeft tot grote onvrede geleid onder buschauffeurs en de vakbond FNV Streekvervoer. Na de overname op 10 december 2023 kampt Arriva met aanzienlijke problemen, waardoor de werkdruk onder het personeel aanzienlijk is toegenomen. FNV heeft nu een ultimatum aan Arriva gesteld, met het dreigement van stakingen als er geen verbeteringen worden doorgevoerd.

Sinds Arriva het stokje heeft overgenomen van Keolis, zijn er aanzienlijke veranderingen doorgevoerd in de rij- en rusttijden van chauffeurs, wat direct tot onrust heeft geleid. Marijn van der Gaag, FNV-bestuurder, licht toe: “De overgang is slecht verlopen. Direct na de overname heeft Arriva ingegrepen in de bestaande afspraken, wat de dienstregeling zo strak heeft gemaakt dat vertraging een constant risico vormt.” Dit heeft niet alleen gevolgen voor de chauffeurs, die onder een hoge werkdruk staan, maar ook voor passagiers, die niet langer kunnen rekenen op een betrouwbare dienstregeling.

"Er is sprake van een slechte overgang. Arriva heeft direct het mes gezet in bestaande afspraken over de rij- en rusttijden. Die afspraken lagen er niet voor niets. De dienstregeling is daardoor nu zo strak gepland dat vertraging constant op de loer ligt. Dit zorgt voor een enorm hoge werkdruk van de chauffeurs en passagiers die niet meer kunnen vertrouwen op die dienstregeling."

(Tekst loopt door onder de foto)

Arriva heeft het vervoer op 10 december 2023 overgenomen van Keolis, daardoor zijn er veel problemen ontstaan.

De problematiek rondom de werkdruk is niet nieuw in de sector, maar de situatie bij Arriva lijkt een nieuw dieptepunt te hebben bereikt. De vakbond eist dat de voorwaarden en afspraken die golden bij Keolis, waaronder de rij- en rusttijden die chauffeurs een pauze van 30 minuten garanderen, worden hersteld. “Chauffeurs hebben deze pauze hard nodig om te kunnen functioneren tijdens lange diensten”, benadrukt Van der Gaag.

De actiebereidheid onder het personeel is opmerkelijk hoog, met ruim 96% van de FNV-leden die tijdens een ledenvergadering hun steun hebben uitgesproken voor mogelijke acties. Dit benadrukt de ernst van de situatie en de vastberadenheid van de chauffeurs om verandering af te dwingen.

Arriva, met meer dan 400 werknemers, staat nu voor een significante uitdaging. Het bedrijf moet een manier vinden om zowel aan de eisen van de vakbond te voldoen als de dienstverlening aan passagiers te verbeteren. Het is een delicaat evenwicht tussen het waarborgen van goede arbeidsvoorwaarden voor het personeel en het handhaven van een efficiënte en betrouwbare dienstregeling voor de reiziger.

De kwestie bij Arriva is indicatief voor bredere problemen binnen de vervoerssector, waar werkdruk en personeelstekorten steeds vaker aanleiding geven tot conflict. Het ultimatum van FNV aan Arriva onderstreept de urgentie van de situatie en de noodzaak voor snelle actie om een verdere escalatie, in de vorm van stakingen, te voorkomen.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
DVDP