Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Werkgevers luchtvrachtafhandeling en FNV Luchtvaart zetten eerste stap naar sector-cao.

De luchtvrachtafhandelingssector in Nederland staat op de drempel van een significante transformatie. Werkgevers en vakbonden hebben de handen ineengeslagen om een uniforme sector-cao in het leven te roepen, een beweging die de arbeidsvoorwaarden in deze cruciale industrie gelijktrekt. Op 27 februari zetten de Werkgeversvereniging Luchtvracht Afhandeling (WLVA) en vakbond FNV Luchtvaart een historische stap door een protocol te ondertekenen dat de basis legt voor deze veranderingen. De beoogde sector-cao, die vanaf 1 januari 2025 van kracht moet worden, vervangt de diverse bedrijfscao’s die momenteel gehanteerd worden door luchtvrachtbedrijven zoals Menzies World Cargo, Swissport, dnata, en WFS.

Deze ontwikkeling is niet alleen een mijlpaal voor de sector maar ook een teken van de evolutie in de Nederlandse arbeidsmarkt, waar steeds vaker wordt gestreefd naar uniformiteit en duidelijkheid in arbeidsvoorwaarden. De nieuwe algemene sector-cao zal afspraken bevatten over essentiële aspecten zoals loon, werktijden, gezondheid en duurzame inzetbaarheid, waarmee het een fundament legt voor een evenwichtige en aantrekkelijke werkomgeving.

Michel van de Stolpe, voorzitter van de WLVA, benadrukte het belang van deze eerste stap naar een sector-cao. “Gelijke arbeidsvoorwaarden geeft duidelijkheid aan werknemers, het maakt onze sector aantrekkelijker en het voorkomt dat bedrijven onderling met elkaar op arbeidsvoorwaarden concurreren.” Deze uitspraak onderstreept de visie dat een uniforme cao de sector niet alleen competitiever maar ook aantrekkelijker maakt voor huidige en toekomstige werknemers.

(Tekst loopt door onder de foto)
Swiisport
Foto: © Pitane Blue - Swiisport

Aan de andere kant van de onderhandelingstafel staat John van Dorland, bestuurder bij FNV Luchtvaart, die het optimisme deelt over het bereikte akkoord. “De komende periode gaan we met elkaar onderhandelen over de precieze afspraken en invulling van de sector-cao. Het tekenen van dit protocol is een positief vertrekpunt om te komen tot gelijke arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers in de luchtvrachtsector in 2025.” Van Dorland’s woorden weerspiegelen de gezamenlijke inzet voor een rechtvaardige en inclusieve benadering van arbeidsvoorwaarden binnen de sector.

De beweging naar een sector-cao in de luchtvrachtafhandeling is een voorbeeld van hoe sectorbrede samenwerking kan leiden tot aanzienlijke verbeteringen in arbeidsvoorwaarden. Deze ontwikkeling heeft niet alleen gevolgen voor de direct betrokken werknemers maar dient ook als een inspirerend voorbeeld voor andere sectoren binnen de Nederlandse economie en daarbuiten. Het illustreert hoe dialoog, samenwerking en een gezamenlijke visie op de toekomst kunnen leiden tot concrete verbeteringen op de werkvloer.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
EVI.