DVDP width=

KNV kan het denken van de vakbonden niet meer volgen.

Na negen onderhandelingsronden voor een nieuwe cao Zorgvervoer en Taxi trekken vakbonden FNV en CNV de stekker uit de onderhandelingen, dit nadat de werkgevers met een eindbod waren gekomen. Volgens Meindert Gorter, FNV Zorgvervoer en Taxi, verliepen de cao-onderhandelingen met werkgeversorganisatie KNV altijd al moeizaam, maar nu echt dramatisch.

Aan de andere kant van de tafel de werkgevers. Die roepen een historisch loonbod te doen aan de werknemers waaruit begrip voor de situatie van de werknemers blijkt en eveneens waardering spreekt voor de grote inzet in deze lastige tijden van personeelstekort. Volgens de cao-onderhandelaar voor de werkgevers, Martijn Kersing, hebben bonden ervoor gezorgd dat de werknemers onrealistische verwachtingen hebben gekregen van de nieuw af te sluiten cao.

"Als werkgevers zagen we dat we moesten inzetten op waardering voor onze medewerkers en op nieuwe instroom van chauffeurs. Dat hebben we omgezet in een ongekend hoog cao-bod. We hopen dat de bonden ons eindbod accepteren. Alleen dan kunnen wij de loonsverhoging ook daadwerkelijk doorvoeren per 1 januari. De duidelijkheid die dat biedt is voor iedereen van belang. Niet alleen voor werknemers en ondernemers, maar ook voor opdrachtgevers. Zij krijgen de gestegen kosten immers doorgerekend, bijvoorbeeld via de NEA-index."

Agendapakket

Werkgeversorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer heeft niet de makkelijkste periode achter de rug. Niet enkel binnen de sector Zorgvervoer en Taxi zijn de problemen om tot een nieuwe CAO te komen groot, ook de afdeling Ondernemersvereniging Busvervoer Nederland is verbijsterd over het afwijzen van het cao-eindbod en de aangekondigde staking door FNV Toer en CNV Vakmensen. Volgens secretaris BVN Carlo Cahn kan men het denken van de vakbonden niet volgen. “Ze vragen veel meer dan gezond is voor de bedrijven en de eisen zijn voorzien van ondeugdelijke argumenten.”

Lees ook  Werkgevers openbaar vervoer bieden 11% loonsverhoging

NEA-index

Acties van de vakbonden zijn bijna niet meer te voorkomen komen op een zeer ongelegen moment. Eind oktober wordt de NEA-index vastgesteld die leidend is voor de meeste prijsverhogingen. De duidelijkheid die dat biedt is voor iedereen van belang. Niet alleen voor werknemers en ondernemers, maar ook voor opdrachtgevers. Zij krijgen de gestegen kosten immers doorgerekend, bijvoorbeeld via de NEA-index.

Volgens KNV zijn de vakbonden de onderhandelingen gestart met ongekend veel eisen die in totaal een verhoging van meer dan 40% van de kosten tot gevolg zouden hebben. Na het, door de bonden, schrappen van een aantal eisen werd iedere onderhandelingsronde weer meer geëist. De ondernemers bieden meer dan 12%. De bonden dienen vóór 25 oktober gereageerd te hebben, anders zouden werkgevers de onderhandelingen voor onbepaalde tijd staken.

Acties

Op deze deadline willen de vakbonden niet wachten en stuurden na ontvangt van het eindbod aan de leden een bericht dat de stekkers uit de onderhandelingen zijn getrokken. Voor hen lijken acties lijken niet meer te voorkomen. Zo wil de werkgever niet praten over het onterecht inhouden van loon voor pauzes die de chauffeurs niet hebben kunnen nemen. ‘Een belangrijk punt voor de chauffeurs, omdat het zo oneerlijk voelt’, aldus Gorter. De werkgevers willen tot nu toe alleen praten over een loonsverhoging van gemiddeld 6 procent.

"Werkgevers noemen het zelf een historisch bod, maar in welke wereld leef je als je in deze roerige tijden zo weinig biedt?"

De bonden eisen een cao met een looptijd van één jaar met een loonsverhoging van 12,5% per 1 januari 2023, terwijl de werkgever niet verder gaat dan een tweejarige looptijd met 8% loonsverhoging per 1 januari 2023 en 4% per 1 januari 2024. In de onderhandelingen over doorbetaling bij ziekte komen de partijen ook niet dichter bij elkaar. De werkgever houdt vast aan maximaal 80% doorbetaling van het loon voor de eerste twee weken. De vakbonden willen 100% doorbetaling vanaf de eerste dag.

Lees ook  KNV en CNV ondertekenen CAO zorgvervoer- en taxi

Vakbonden FNV en CNV gaan de komende twee weken hun leden raadplegen. Gorter: “Ik verwacht dat we ons moeten voorbereiden op een ultimatum en de daaruit eventueel voortvloeiende acties. Ik hoop dat het niet zover zal komen en dat we de petitie die we op 21 oktober aanbieden de werkgever op andere gedachten brengt.”

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket
Print Friendly, PDF & Email