Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De oproep van GTL is een wake-up call voor alle betrokken partijen.

De Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur (GTL), de belangenorganisatie die de taxibranche vertegenwoordigt, luidt de noodklok over een groeiend tekort aan taxichauffeurs. Volgens GTL is de oorzaak hiervan de taaleis die de Vlaamse Regering aan taxichauffeurs stelt. De organisatie voorspelt een ‘sociaal en economisch bloedbad’ als 8000 Vlaamse taxichauffeurs tegen juli 2024 niet kunnen bewijzen dat zij de Nederlandse taal op B1-niveau beheersen.

GTL wijst erop dat de hoge taaleisen, die zowel voor werknemers als zelfstandige chauffeurs gelden, een barrière vormen voor nieuwe instroom in de sector. De helft van de actieve taxichauffeurs in Vlaanderen zijn zelfstandigen die vaak voor platformen als Uber en Bolt werken. Ook zij zullen een mondeling en schriftelijk examen op B1-niveau moeten afleggen, anders wordt hun bestuurderspas ingetrokken.

oproep

GTL doet een oproep aan Jo Brouns, Vlaams minister van Economie,  Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken en Ben Weyts, Vlaams viceminister-president bevoegd voor Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand. Ze vragen hen dringend om sectorspecifieke taaleisen en cursussen voor het beroep van taxichauffeur te overwegen.

(Tekst loopt door onder de foto)

Het staat vast dat actie ondernomen moet worden om een crisis te voorkomen. Of dit nu zal gebeuren door het versoepelen van taaleisen of door andere maatregelen, is een vraag die snel beantwoord moet worden om verdere ontwrichting van de taxisector te voorkomen.

Tegenstanders van de versoepeling van de taaleisen benadrukken dat het probleem van personeelstekorten niet uniek is voor de taxisector. Veel sectoren kampen met soortgelijke problemen. Bovendien vinden reizigers het belangrijk dat chauffeurs de Nederlandse taal goed beheersen voor een optimale dienstverlening.

Vanuit het oogpunt van de consument is het belangrijk dat er evenwicht is tussen servicekwaliteit en beschikbaarheid van diensten. Als er minder chauffeurs zijn, kan dat leiden tot langere wachttijden en hogere prijzen, wat de consument niet ten goede komt. De spanning tussen het waarborgen van kwaliteit en het invullen van een groeiend aantal vacatures blijft een complex vraagstuk. De komende maanden zullen cruciaal zijn in het vinden van een evenwichtige oplossing die zowel recht doet aan de taal- en servicekwaliteit als aan de dringende behoefte aan nieuwe chauffeurs in de sector

Gerelateerde artikelen:
Chiron