Pitane Image

Vanwege de te grote technische uitdagingen stellen werkgevers ten slotte voor om de voorgenomen online registratie van diensten te laten vervallen.

De werkgevers in het zorg- en taxivervoer, verenigd in KNV Zorgvervoer en Taxi, hebben een ultieme poging gedaan om tot een nieuwe cao te komen. De werkgevers legden een verbeterd eindbod neer voor een cao. Het eindbod heeft een looptijd van achttien maanden. De cao moet ingaan op 1 januari 2023 en duurt tot en met 30 juni 2024. De werkgevers hebben wederom een loonsverhoging geboden van 8% per 1 januari 2023 en nog eens 4% per 1 januari 2024. Daarnaast stellen de werkgevers ten opzichte van het eerdere eindbod veranderingen voor met betrekking tot pauzes en de doorbetaling bij ziekte.

De werkgevers willen de huidige pauzeregeling wijzigen zodat alleen onbetaalde pauze mag worden ingehouden als deze ook daadwerkelijk genoten is. In de huidige regeling mag forfaitair maximaal 12,5% van de arbeidstijd worden ingehouden. In het nieuwe voorstel van de werkgevers wordt daarnaast bij ziekte de eerste acht weken 80% van het loon doorbetaald en vervolgens 90%, tot en met het tweede ziekte jaar. Ook vervalt de wachtdag bij de eerste ziekmelding.

verloonde tijd

Een gevoelig punt voor de vakbonden was de terugkeer naar de eerdere regeling verloonde tijd. De werkgevers laten verder de wens varen om terug te keren naar de oude verloondetijdregeling. Wel stellen de werkgevers voor om de huidige regeling aan te passen, zodat deze beter in de praktijk toepasbaar is. De lengte van de dienst kan in het voorstel van de werkgevers nu per dag verschillen, wat beter aansluit bij de vervoersvraag. Tegelijkertijd maakt het voorstel het voor de chauffeurs mogelijk om privé en werk beter op elkaar aan te laten sluiten. 

Lees ook  KNV zoekt oplossingen voor groeiende problemen in leerlingenvervoer

Verder stellen de werkgevers voor om de aftrek woon-werkverkeer niet toe te passen wanneer chauffeurs gebruik moeten maken van een laadpaal die ver van de eigen woning af staat. Vanwege de te grote technische uitdagingen stellen werkgevers ten slotte voor om de voorgenomen online registratie van diensten te laten vervallen. Uiteraard blijft een urenregistratie verplicht, evenals het verplicht bieden van mogelijkheden aan het Sociaal Fonds Mobiliteit om deze registratie te controleren. De vakbonden hebben tot dinsdag 29 november 12.00 uur de tijd om te reageren. KNV gaat er van uit dat de vakbonden het eindbod aan hun achterban voorleggen.

geen FNV akkoord

Het cao-overleg over een nieuwe cao Zorgvervoer en taxi dat afgelopen maandag werd hervat na een landelijke staking vrijdag, is wat FNV betreft mislukt. Leden van FNV in de sector hebben daarop besloten de stakingsacties voort te zetten. Op woensdag 30 november wordt voor 24 uur gestaakt.

Meindert Gorter, bestuurder FNV Zorgvervoer en taxi: ‘In deze sector, met veel kwetsbare passagiers, kiezen we er voor ruim op tijd de staking aan te kondigen. Dan heeft iedereen voldoende tijd om zich er op voor te bereiden. De chauffeurs staken liever niet, dat ze het toch doen, zegt iets over de noodzaak.’

Woensdag wordt in elk geval gestaakt bij de drie grootste taxibedrijven Connexxion, Munckhof en Noot en daar komen nog diverse andere bedrijven uit het hele land bij. Gorter: ‘Wij hopen dat werkgevers van de gelegenheid gebruik maken om voor woensdag alsnog met een verbetering te komen op het doorbetalen bij ziekte en met betere controles op de loonberekening.’.

Lees ook  Voorzitter Bertho Eckhardt benadrukt belang van 'connected' mobiliteit

busvervoer

Ondertussen werd door FNV een staking aangekondigd voor touringcarchauffeurs van Arriva Touring die op Schiphol de ritten van passagiers tussen terminal en vliegtuigen verzorgen. Die leggen woensdag het werk neer en doen dat omdat ze een betere cao Besloten Busvervoer willen. De actie sluit aan bij eerdere acties in de sector, waaronder een landelijk staking in Ede vorige maand. De chauffeurs staken woensdag tussen 11.00 en 15.00 uur. 

(Tekst loopt door onder de foto)
Taxikrant

Vakbonden en werkgevers zijn al maanden in overleg over een nieuwe cao. De chauffeurs willen onder andere een loonsverhoging van 100 euro bruto per maand en dat de lonen voortaan meestijgen met de prijzen in de winkels. Verder willen ze dat alle diensten 100% uitbetaald worden. Lutz Kressin, bestuurder FNV Toer: ‘Nu zijn er diensten van 6 uur, maar de chauffeurs krijgen er maar 5 uitbetaald. Dat is echt niet meer van deze tijd.’ Verder willen de chauffeurs een werkdag van maximaal 12 uur en dat de contracturen worden aangepast bij structureel overwerken.

werkdruk

In de touringcarsector werken ongeveer 3000 mensen, maar door het grote personeelstekort is de werkdruk hoog. De enige oplossing volgens FNV is een eerlijke en aantrekkelijke cao. ‘Dan wordt het voor nieuwe chauffeurs weer interessant om in de sector te komen werken en voor bestaande om te blijven’, aldus Kressin.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket
Print Friendly, PDF & Email