Amsterdam

Nieuwe mobiliteitshubs met deelvervoer geopend

De gemeente Amsterdam heeft in samenwerking met Hely en ParkBee twee nieuwe mobiliteitshubs geopend. In een mobiliteitshub kunnen bewoners en bezoekers van Amsterdam verschillende elektrische voertuigen reserveren en gebruiken. Omdat de openbare ruimte in Amsterdam schaars is worden deze hubs geplaatst op bestaande parkeerterreinen bij het Student Hotel in Oost