Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Vervoerregio en gemeente betalen samen fietsbrug over het IJ

De financiering voor de nieuwe Oostbrug over het IJ is eindelijk rond. De gemeente Amsterdam en de Vervoerregio hebben gezamenlijk besloten om de kosten voor de bouw van de brug te delen en samen te werken aan de aanleg. De fiets- en voetgangersbrug, die een verbinding zal vormen tussen het Azartplein en de Johan van Hasseltweg, is gepland om op zijn vroegst in 2034 klaar te zijn.

De noodzaak voor de Oostbrug is duidelijk. Het IJ vormt een belangrijke scheiding tussen Amsterdam-Noord en de rest van de stad, en de huidige veerpontdiensten zijn vaak overbelast. Met de nieuwe brug zal de bereikbaarheid van Noord aanzienlijk verbeteren. Fietsers en voetgangers zullen niet langer afhankelijk zijn van de pont, wat zorgt voor een vlottere en snellere reis. Voor (elektrische) fietsers betekent dit een tijdsbesparing van ongeveer 10 tot 12 minuten bij het reizen naar de oostkant van Amsterdam.

Naast de snellere verbinding zal de Oostbrug aansluiten op de binnenring, de snelle fietsroute om het centrum van Amsterdam, waardoor fietsers ook snel toegang hebben tot het stadscentrum. Deze verbetering in infrastructuur is cruciaal nu de stad en de regio blijven groeien.

De kosten voor de aanleg van de brug worden geschat op ongeveer 300 miljoen euro. De gemeente Amsterdam en de Vervoerregio zullen elk de helft van dit bedrag op zich nemen. Daarnaast heeft de gemeente extra geld gereserveerd voor het creëren van veilige routes van en naar de brug. Hoewel de Regioraad nog moet instemmen met dit financieringsbesluit, zijn de verwachtingen positief.

Lees ook  Melanie van der Horst: "een derde is taxi, en dat is wel heel veel"

Wethouder Melanie van der Horst toonde zich verheugd over de samenwerking: “Een vaste verbinding tussen Noord en de rest van de stad is essentieel voor zowel de inwoners van Amsterdam als voor de gemeenten ten noorden van de stad. We zien een enorme groei in het aantal woningen en werkplekken in de regio, en het aantal mensen dat dagelijks het IJ wil oversteken blijft toenemen. De ponten kunnen deze groei niet langer aan. We verwachten dat dagelijks tussen de 20.000 en 25.000 mensen gebruik zullen maken van de nieuwe brug.”

(Tekst loopt door onder de foto)
Oostbrug
Illustratie: © Pitane Blue - schets Oostbrug

De planning voor de bouw van de Oostbrug is al in volle gang. De gemeente en de Vervoerregio werken samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de Provincie Noord-Holland, Port of Amsterdam en het Centraal Nautisch Beheer om de plannen verder uit te werken. Nadat de plannen zijn afgerond, zal er een besluit worden genomen om te bouwen en zal de opdracht worden verstrekt aan marktpartijen. De bouw zelf zal naar verwachting starten in 2031, met een oplevering die op zijn vroegst in 2034 plaatsvindt.

Parallel aan de plannen voor de Oostbrug zijn er ook al ideeën voor een tweede brug over het IJ, de Westbrug. Deze brug zal een verbinding vormen tussen de NDSM-werf in Amsterdam-Noord en de Danzigerkade in Amsterdam-West. De Westbrug zal eveneens bijdragen aan de verbeterde bereikbaarheid van verschillende stadsdelen en verdere ontlasting van het veerpondensysteem.

Deze ontwikkelingen zijn van groot belang voor de stad en de regio, vooral nu Amsterdam blijft groeien en het aantal inwoners en werkplekken toeneemt. De nieuwe infrastructuurprojecten zoals de Oostbrug en de toekomstige Westbrug spelen een cruciale rol in het accommoderen van deze groei en het verbeteren van de mobiliteit voor zowel bewoners als bezoekers.

Lees ook  NS en ProRail: inzetten op veiligheid tijdens zomerse onderhoudswerkzaamheden
ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Blablabla