NVA

Dankzij nieuwe regelgeving zullen meer Vlaamse taxi’s rondrijden aan lagere prijzen

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft in een uitvoeringsbesluit invulling gegeven aan het nieuwe Taxidecreet. Het Vlaams Parlement heeft dat decreet goedgekeurd in maart en sindsdien hebben instanties zoals de Mobiliteitsraad Vlaanderen adviezen uitgebracht over de concrete uitwerking. Weyts heeft nu uitgewerkte regelgeving klaar die de taxi democratiseert.“Dankzij deze