Print Friendly, PDF & Email

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft in een uitvoeringsbesluit invulling gegeven aan het nieuwe Taxidecreet. Het Vlaams Parlement heeft dat decreet goedgekeurd in maart en sindsdien hebben instanties zoals de Mobiliteitsraad Vlaanderen adviezen uitgebracht over de concrete uitwerking. Weyts heeft nu uitgewerkte regelgeving klaar die de taxi democratiseert.

“Dankzij deze nieuwe regelgeving zullen er meer taxi’s rondrijden, aan lagere prijzen”, zegt Weyts. “Voor de generatie van mijn kinderen moet het straks vanzelfsprekend zijn om ’s nachts na een fuif een goedkope groene taxi naar huis te nemen.”

Het Vlaams Parlement heeft in maart een decreet van minister van Mobiliteit Ben Weyts goedgekeurd dat de taxi moet democratiseren. Dat ‘Taxidecreet’ moest er komen omdat de taxi voor de meeste Vlamingen een zeer uitzonderlijk en relatief duur vervoersmiddel is. Er rijden in Vlaanderen op dit moment relatief weinig vergunde taxi’s rond, omwille van de vaste tarieven, de strenge quota, de beperking tot het grondgebied van de gemeente waar de taxi een vergunning heeft en een waslijst van regeltjes (die ook verschillen van gemeente tot gemeente).

Weyts heeft nu in een uitvoeringsbesluit concreet invulling gegeven aan het nieuwe Taxidecreet. De nieuwe regelgeving maakt de weg vrij voor méér taxi’s, want de oude quota die het aantal taxi’s beperken tot 1 taxi per 1000 inwoners verdwijnen nu. De weg is ook vrij voor lagere prijzen, want er worden geen minimum- of maximumtarieven meer opgelegd. De lokale besturen kunnen wel tarieven bepalen voor de zogenaamde ‘standplaatstaxi’s’, die klanten mogen oppikken aan belangrijke attractiepolen zoals treinstations, maar de andere ‘straattaxi’s’ bepalen zelf hun prijs. De vrijemarktwerking zal de prijzen drukken.

Lees ook  Petitie: taxi's willen met bussen mee over de vluchtstrook

Taxi’s krijgen ook meer bewegingsvrijheid. Vandaag is het werkingsgebied van een taxi beperkt tot het grondgebied van de gemeente waar de taxi een vergunning heeft. Dat betekent dat een taxi die een klant van Antwerpen naar Gent brengt niet zomaar passagiers kan oppikken in Gent of op de terugweg naar Antwerpen. Zo moet je als klant ook opdraaien voor een lege terugrit. Het uitvoeringsbesluit breidt het werkingsgebied van taxi’s uit tot héél Vlaanderen. Zo wordt het aantal lege terugritten beperkt en wordt een taxi goedkoper voor de exploitant én de klant.

De taxivloot wordt groter en goedkoper, maar ook groener. Er wordt stap voor stap gewerkt naar zero-emissie in 2030. Nieuw ingeschreven taxivoertuigen zullen in 2020, 2025 en finaal 2030 moeten voldoen aan steeds groenere normen. De exploitanten krijgen zo de nodige tijd om groenere taxi’s in dienst te nemen. Voor enkele specifieke gevallen, zoals taxi’s die werden omgebouwd om rolstoelpatiënten te vervoeren, kunnen bovendien nog afwijkingen toegestaan worden. Weyts wil gemeenten ook ondersteunen bij het aanbieden van laadpalen voor taxi’s.

De vele regeltjes worden beperkt tot wat echt noodzakelijk is. Zo zal een taxi niet meer verplicht een klassieke taxameter moeten hebben. Dat was een relatief duur en oubollig toestel. Een klant moet vóór een rit wel duidelijk de tarieven te zien krijgen en ná een rit ook een overzichtelijke afrekening kunnen krijgen, waar verduidelijkt wordt welke factoren de kostprijs hebben bepaald. Maar exploitanten kunnen zelf kiezen hoe ze die gegevens beschikbaar maken voor de klant en de overheid.

Lees ook  Vervoer: taxi's worden duurder terwijl de sector onder druk staat

Ook de vergunningsvoorwaarden worden beperkt tot de minimumvereisten die echt belangrijk zijn voor de passagier: de chauffeurs bezitten alle nodige attesten en de voertuigen zijn net, veilig en gekeurd. Er wordt wel een nieuwe vereiste opgelegd: elke chauffeur moet Nederlands kunnen spreken met de klanten. Het uitvoeringsbesluit gunt de taxichauffeurs een overgangstermijn van 1 jaar na het behalen van de bestuurderspas om taalniveau B1 te halen. Zo krijgen anderstalige nieuwkomers de tijd om na hun werkuren taallessen Nederlands te volgen.

De resterende regels gelden wel in heel Vlaanderen en voor elke taxi: voor gelijk werk gelden gelijke wetten. Alle aanbieders zullen dezelfde regels moeten respecteren en alle aanbieders zullen ook gecontroleerd worden. Platformen en taxicentrales krijgen duidelijke voorwaarden opgelegd. Er wordt zelfs een nieuw handhavingsinstrument geïntroduceerd: overtredingen kunnen voortaan via onmiddellijke innig geregeld worden.

“Het nieuwe Taxidecreet is een win-win”, zegt de minister. “De sector kan rekenen op eenvoudigere, uniforme regels, een lagere drempel om in de taximarkt te stappen en een vergroting van het marktaandeel. De klant kan rekenen op meer taxi’s en lagere prijzen.”

Weyts gaat het ontwerp van uitvoeringsbesluit nu voor advies voorleggen aan de Raad van State . De nieuwe regelgeving moet dan begin 2020 in werking treden.

Viceminister-president Ben Weyts van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Buitenlands Beleid, Onroerend Erfgoed en Dierenwelzijn
Pitane Blue