geluidsruimte

RTHA blijft binnen geluidsruimte

Rotterdam The Hague Airport is dit gebruiksjaar binnen de vergunde geluidsruimte gebleven. Rotterdam The Hague Airport is dit gebruiksjaar (1 november 2021 tot en met 31 oktober 2022) binnen de vergunde geluidsruimte gebleven. Dit is op 14 november jl. door de luchthaven gemeld aan de Inspectie Leefomgeving en Transport. In eerdere

RTHA dreigt de geluidsruimte te overschrijden

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) dreigt de geluidsruimte dit gebruiksjaar (1 november 2021 tot 31 oktober 2022) te overschrijden, ondanks de daling in commercieel vliegverkeer. De oorzaak hiervan is tweeledig, namelijk de onvoorziene toename van de traumahelikopter en de aanhoudende oostenwind. Genomen maatregelen hebben bijgedragen aan minder commerciële vliegtuigbewegingen Door bovengemiddeld vaak voorkomende