Coronavirus remt voortgang modernisering Wet lijkbezorging

Coronavirus remt voortgang modernisering Wet lijkbezorging

Minister Knops schrijft aan de Kamer dat in deze tijd waarin mensen en de uitvaartsector worstelen met de onzekerheden die het corona-virus met zich meebrengt, hij niet opportuun acht om…

lijkbezorging

Wet op de lijkbezorging laat nog even op zich…

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, drs. K.H. Ollongren heeft vandaag de Kamer geinformeerd over de planning van de behandeling van de Wet op de Lijkbezorging (Wlb). De vaste commissie voor…