Print Friendly, PDF & Email

Minister Knops schrijft aan de Kamer dat in deze tijd waarin mensen en de uitvaartsector worstelen met de onzekerheden die het corona-virus met zich meebrengt, hij niet opportuun acht om alle gesprekken en lopende onderzoeken in het kader van de vernieuwing Wlb onverkort door te zetten. Knops laat weten dat zijn prioriteit nu ligt bij het bijstaan van de uitvaartsector.

De Wet op de lijkbezorging (Wlb) heeft een grote maatschappelijke betekenis. De modernisering van de wet is erop gericht om de wet toekomstbestendig te maken en meer ruimte te bieden voor de wensen van overledenen en nabestaanden. Sinds het laatste overleg met uw Kamer over de modernisering van de wet in november 2019 heb ik daarin belangrijke stappen gezet, in nauwe afstemming en samenwerking met de medeverantwoordelijke ministeries van VWS en J&V en met de uitvaartsector.

De voorbereiding van de modernisering van de Wet op de lijkbezorging is door het corona-virus evenwel in een ander daglicht komen te staan. Het coronavirus heeft verregaande gevolgen voor uitvaarten. Door de maatregelen om het coronavirus te bestrijden kunnen nabestaanden op dit moment niet altijd afscheid nemen van hun geliefden op de manier zoals zij en de overledene hadden gewild. Dat doet verdriet en kan – zo niet zal – zijn weerslag hebben op de verwerking van het overlijden en het rouwproces.

Knops schrijft verder dat de uitvaartsector zich bijzonder inspant om uitvaarten onder deze omstandigheden zowel waardig als verantwoord plaats te laten vinden, zowel voor de nabestaanden als voor de eigen medewerkers. In deze periode staat zijn ministerie in nauw contact met de uitvaartondernemers om uitleg te geven over de voorwaarden waaronder uitvaarten in deze specifieke omstandigheden kunnen plaatsvinden, in afstemming met de ministeries van VWS en J&V.

Lees ook: Virus maakt eeuwige grafrust moeilijk na Islamitisch begraven

Raymond Knops