Print Friendly, PDF & Email

Het Corona-virus zorgt er ook voor dat het overbrengen van lichamen van overledenen naar het buitenland om daar begraven te worden moeilijk is. Vanwege reisbeperkingen kan de situatie momenteel per dag en per land verschillen. Dat betekent dat mensen met bijvoorbeeld een Islamitische achtergrond momenteel niet altijd bij hun ouders in het buitenland kunnen worden begraven.

Noodgedwongen komt dan een begraving in Nederland in beeld. Het lid Azarkan (DENK) heeft het kabinet verzocht nabestaanden van overledenen bijstand te verlenen en met gemeenten in gesprek te gaan om locaties te vinden waar eeuwige grafrust gerealiseerd kan worden.

eeuwigdurende grafrust

Volgens Minister Knops kent Nederland diverse Islamitische begraafplaatsen met eeuwigdurende grafrust. Ook zijn er gemeentelijke begraafplaatsen die een deel hebben gereserveerd voor Islamitisch begraven, waarbij de rechthebbenden de grafrust kunnen verlengen, al dan niet middels een stichting. De capaciteit op deze begraafplaatsen is, zo leverde navraag op, voldoende. Nabestaanden kunnen een Islamitische begrafenis laten verzorgen door uitvaartverzorgers en uitvaartondernemingen die zijn gespecialiseerd in het Islamitisch begraven.

“Hoewel de wensen van overledenen in deze uitzonderlijke tijden dus helaas niet altijd gerespecteerd kunnen worden, omdat repatriëring niet mogelijk is, zie ik dus gelukkig goede mogelijkheden om invulling te geven aan het Islamitisch begraven in Nederland.”, aldus de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Knops.

Minister Knops geeft ook aan hier aandacht aan te besteden op rijksoverheid.nl. Over eventuele knelpunten bij Islamitisch begraven heeft hij contact met zijn collega van J&V.

Lees ook: Begrafenissen risicovolle bijeenkomsten voor de sector