Tramsporen en fietsveiligheid is geen evidente combinatie.

De verbetering van de fietsveiligheid ter hoogte van tramsporen is een prioritair aandachtspunt voor Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en De Lijn. Al geruime tijd is De Lijn dan ook bezig met het uitproberen en testen van nieuwe methodes en worden ook infrastructurele ingrepen uitgevoerd om de veiligheid voor de fietsers te verhogen.

“Zo hebben we recent in een eerste fase werken uitgevoerd aan een gedeelte van de sporen in de Kortrijksepoortstraat en in ​ de Nederkouter”, aldus minister Peeters. “Ook werd er gisteren in samenwerking met de Fietsersbond een opvulmiddel voor tramrails als fietsvalveiligheid uitgetest”, aldus minister Peeters.

Tramsporen en fietsveiligheid is geen evidente combinatie. Dat bleek de voorbije jaren meermaals uit ernstige fietsongevallen in de Gentse binnenstad. Ter hoogte van trambeddingen zijn er verschillende aspecten die fietsongevallen kunnen veroorzaken. De praktijk wijst uit dat het vaak gaat om een combinatie van factoren zoals de gladheid van de gebruikte materialen (metalen rails, wissels, …), de groeven van de rails en de beperkte stedelijke ruimte waardoor verkeersstromen noodgedwongen gecombineerd moeten worden.

Vlaams minister Lydia Peeters vroeg naar aanleiding van een onderzoek van de UZ Gent om een dieper, meer doorgedreven onderzoek te doen naar mogelijke maatregelen om fietsongevallen aan de tramsporen aan te pakken. “Verkeersveiligheid is prioriteit voor mij. De Lijn is hier de afgelopen maanden dan ook volop mee aan de slag gegaan, en kon hierbij rekenen op de hulp en kennis van diverse andere partijen, waaronder de stad Gent, de Reizigersbond en de Fietsersbond”, duidt minister Peeters.

“Het is voor alle weggebruikers belangrijk dat het fietsen nabij tramsporen veilig zou kunnen verlopen. In Gent verplaatsen duizenden weggebruikers zich dagelijks met de tram of met de fiets in dezelfde smalle straten. Buitenlandse proeven bewijzen dat een mirakeloplossing die alle valpartijen van fietsers nabij tramsporen uitsluit, nog niet bestaat. Momenteel bestudeert De Lijn uiteenlopende fietsvalpreventietechnieken. Het doel: voorkomen dat fietsers die ongewild in de tramsporen terecht komen, zouden vallen en zich zouden verwonden”

Luc Desmedt, vzw Reizigersbond
(Tekst loopt door onder de foto)
Agendapakket

Yves De Bruyckere heeft aan dat de fietsersbond Gent blij is met de recente inspanningen van De Lijn om de problematiek van fietsongevallen rondom tramsporen aan te pakken. De samenwerking en de professionaliteit rondom deze proefopstelling smaakt naar meer. De bond realiseert zich dat er zeer veel werk op de plank ligt om de Gentse tramsporen fietsvriendelijk te maken. Het door Vlaanderen gewenste STOP-principe is de gepaste richtlijn. “Wij staan De Lijn graag met raad en daad bij in de verdere uitbouw van de langetermijnstrategie”.

Infrastructurele aanpak

De staat van het wegdek tussen en naast de sporen speelt een belangrijke rol in het fietsveiliger maken van de weg. Door een structurele onderhouds- en investeringsachterstand uit het verleden zijn verschillende spoortracés in Gent ondertussen aan vernieuwing toe. De meeste tramvernieuwingsprojecten zitten vervat in een samenwerking met de Stad Gent en Farys in het kader van nutswerken en/of straatvernieuwing.

Gerelateerde artikelen:
Tramsporen en fietsveiligheid is geen evidente combinatie.
Agendapakket
Print Friendly, PDF & Email