belasting

In 2030 wordt rekeningrijden ingevoerd

Het nieuwe kabinet wil dat rekeningrijden op termijn wordt ingevoerd. In het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie staat dat het kabinet de uitstoot van CO2 omlaag wil brengen en dat rekeningrijden daaraan kan bijdragen. Het invoeren van rekeningrijden betekent niet automatisch dat alleen de vervuiler per 2030 gaat