Westerscheldetunnel

Een impuls voor Zeeland, de Westerscheldetunnel wordt tolvrij in…

Een historische overeenkomst tussen provincie en het Rijk verlicht de lasten voor Zeeuwse automobilisten. De Westerscheldetunnel, die sinds zijn opening in 2003 een cruciale verkeersader vormt in Zeeland, wordt vanaf…