Sophie Dutordoir en minister Georges Gilkinet hebben met elkaar overeenstemming bereikt over de geplande sluiting van 44 loketten in de stations. De NMBS wijkt niet af van de eerder genomen beslissing maar komt de Gilkinet tegemoet door de gebouwen voor andere activiteiten in de stations ter beschikking te stellen. Vorige week gaf Sophie Dutordoir aan geen vertrouwen meer te hebben in mobiliteitsminister Georges Gilkinet. In een forse brief, die uitlekte, heeft spoorbaas Sophie Dutordoir het over een “zware vertrouwensbreuk”. 

Wanneer het om niet-winstgevende activiteiten gaat stelt de NMBS haar station in de nieuwe overeenkomst ter beschikking tegen een prijs die overeenkomt met haar werkelijke exploitatiekosten.  Het is dus niet de bedoeling dat we hier winst op maken. Hierbij denkt de NMBS aan sociale en culturele activiteiten. 

De gewijzigde klantengewoontes zetten NMBS aan tot een versnelde digitalisering en aanpassing van haar verkoopkanalen. Zo worden de digitale producten en de verkoop via digitale kanalen verder ontwikkeld. Ook zal het aantal stations met loketten en de openingsuren ervan in de loop van 2021 worden afgestemd op de evolutie van het loketgebruik en het vervoersplan. Het onthaal van de reizigers blijft overal verzekerd. Terzelfdertijd blijft NMBS sterk inzetten op (sanitaire) veiligheid, aanbod, toegankelijkheid, dienstverlening, digitalisering en duurzaamheid.

Station Jette
Station Jette
Print Friendly, PDF & Email