Begravningstransport

Extra kostnader för begravningstransport för överlevande koronapatienter

Kostnaderna för begravningstransport av avlidna koronapatienter som har överförts till andra sjukhus på grund av bristande kapacitet överförs till de närmaste anhöriga. Generellt anser minister Kajsa Ollongren det irriterande och oönskat när släktingar oväntat står inför höga kostnader för begravningen. Minister Ollongren lämnade i ett skriftligt uttalande

Försäkringstagare kallar begravningsförsäkringsgivaren Yarden

Förra året var det stort väsen när begravningsförsäkringsbolaget Yarden plötsligt avskrev sina paketförsäkringstagares rättigheter. På fredag ​​inledde ett antal försäkringstagare ett preliminärt befrielseförfarande för att vända ändringen av policyn. Rörlighet under begravningstransporter som begravningsbil eller familjebilar kan plötsligt bli mycket dyrare än