De vakbonden hebben overleg gehad met de NS over de vele incidenten van afgelopen weekend. Al sinds de start van ‘intelligente lockdown’ zien we dat de overlast en het aantal incidenten toenemen. Uit dit overleg is gebleken dat alle partijen de nut en noodzaak zien van aanvullende maatregelen ter bescherming van alle NS medewerkers in hun functie.

aanvullende maatregelen

De vakbonden hebben alle ontvangen signalen met NS gedeeld. NS gaat nu in beraad en komt aanstaande donderdag met aanvullende maatregelen ter bescherming van de medewerkers. De vakbonden hebben dringend beroep gedaan op NS om gezamenlijk met ons met de verantwoordelijke ministers in gesprek te treden. De veiligheid van de spoormedewerkers moet nu echt prioriteit krijgen. De vakbonden pleiten er daarom voor om de treinen alleen toegankelijk te maken voor de medewerkers van cruciale beroepen door middel van een speciale vervoersbewijs.

handhaving

Ook zijn de vakbonden van mening dat er duidelijkheid moet komen omtrent handhaving. Wie is verantwoordelijk voor wat en dan nog de vraag hoe? NS gaf tijdens een telefonisch overleg met vakbonden op dinsdagochtend aan dat zij vanaf afgelopen donderdag al met alle andere OV bedrijven en de ministeries van Justitie en Infrastructuur & Waterstaat hierover in overleg zijn. NS verwacht aanstaande donderdag meer duidelijkheid te kunnen geven omtrent handhavingsvraagstukken. In de tussentijd gaat NS meer beveiligers inzetten ter ondersteuning voor de V&S medewerkers om zo vooral de zichtbaarheid te vergroten 

De vakbonden zijn van mening dat alle medewerkers bij NS, in welke functie dan ook, recht op een veilige werkplek hebben. Ondanks dat er heel veel treinen zijn die nagenoeg leeg zijn, komt het FNV betreft nog teveel voor dat er sprake is van een overvolle trein. Hierbij lijkt het vaak er op dat het lang niet meer alleen om medewerkers uit cruciale sectoren gaat. Agressie en geweld zorgen voor heel veel frustratie en zorgen bij de hardwerkende medewerkers van NS.

“Blijf a.u.b. wel elkaar steunen. Jullie zijn een eenheid die NS draaiende houden. Gepaste oplossingen in deze bizarre situaties zijn de verantwoordelijkheid van de werkgever en niet collega’s. En komen deze er niet, dan blijft ons uitgangspunt gewoon: je werkt veilig of je werkt niet!”, aldus FNV.

Lees ook: FNV Spoor zet vraagtekens bij meten lichaamstemperatuur

Lees ook  Bolt verhoogt veiligheid door opname van gesprekken tijdens de rit
FNV
Print Friendly, PDF & Email