Volgens de RAI Vereniging en BOVAG worden snorfietsen steeds populairder, mede omdat dit als vervanging wordt gezien van het openbaar vervoer sinds de coronacrisis. Dit geldt ook voor het segment elektrische deelscooters. Een aantal deelscooteraanbieders geeft aan te verwachten dat het gebruik van de deelscooter fors zal afnemen als een helmplicht ingevoerd wordt.

De snorfiets is een Nederlandse voertuigcategorie waarover in het Klimaatakkoord
is afgesproken dat deze in 2025 alleen nog nul-emissie nieuw verkocht zal
worden. Het terugdringen van de emissie-uitstoot van bromfietsen wordt op EU niveau geregeld. Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen geeft in een schrijven aan de Tweede Kamer aan dat haar inzet is om in de EU bromfietsen alleen nog nul-emissie nieuw te verkopen vanaf 2030.

Diezelfde Tweede Kamer heeft bij motie om een helmplicht voor snorfietsen verzocht ter
verbetering van de verkeersveiligheid van snorfietsers. Het ontwerpbesluit is in
internetconsultatie geweest en laat zien dat de maatregel niet op breed draagvlak
kan rekenen zoals met uw Kamer gedeeld in de brief van 7 oktober 2020. Slechts
7% is positief over de maatregel. In de internetconsultatie wordt daarom ook
nadrukkelijk gevraagd de nadelige gevolgen voor de verduurzaming mee te laten
wegen in het besluit om al dan niet een helmplicht in te voeren. 

Verder blijkt uit onderzoek van Arcadis in 2019 dat ongeveer 60% van de snorfietsers verwacht over te stappen naar een ander vervoersmiddel wanneer een helmplicht voor
snorfietsen wordt ingevoerd. Ongeveer de helft daarvan denkt daarbij aan de
(elektrische-) fiets, en de andere helft aan minder schone alternatieven zoals de
auto. Dit zou op de korte termijn het positieve effect van de transitie naar
emissie loze snorfietsen kunnen verminderen.

Lees ook: Enorm veel snorfietsen verkocht door coronacrisis

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Print Friendly, PDF & Email