Op dit moment is het MaaS-Lab bezig om samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een set standaardregels en uitgangspunten uit te werken, die dienen als onderliggende structuur voor MaaS. Dit ‘afsprakenstelsel’, dat tot stand komt in een unieke publiek-private samenwerking, heeft tot doel MaaS-diensten in Nederland efficiënt in te richten. Vergelijkbaar is de ontwikkeling van pinbetalingen: dankzij een afgesproken standaard voor bankpassen kunnen consumenten gebruik maken van alle betaalautomaten.

publiek-privaat ecosysteem voor MaaS

De deelnemers van het MaaS-Lab hebben met elkaar een nieuw visiestuk opgesteld ten aanzien van de ambities en doelen die het samenwerkingsverband zichzelf stelt. Tijdens het laatste MaaS-congres op dinsdag 16 maart werd de inhoud gepresenteerd. MaaS-Lab, het samenwerkingsverband van marktpartijen dat streeft naar een open ecosysteem voor MaaS-diensten in Nederland, brengt organisaties samen die normaliter met elkaar concurreren. Alle 31 deelnemers zijn er echter van overtuigd dat alleen een werkelijk open-systeem het antwoord is op de vraag hoe toekomstige digitale mobiliteitsdiensten, ook bekend als ‘Mobility as a Service’, vormgegeven zouden moeten worden.

de toekomst is aan MaaS

Naadloos aaneengeschakelde mobiliteit voor reizigers speelt een belangrijke rol in het (beter) benutten van de vervoerscapaciteit. Het ontsluit deelmobiliteit en richt zich op het gebruik, in plaats van het bezit van voertuigen. MaaS verbindt mobiliteit op die manier met vraagstukken als parkeren in schaarse ruimte, de woningbouwopgave en de klimaatdoelen.

Lees ook: TOMP moet einde maken aan spaghetti van verbindingen

Sonila Metushi (MaaS-Lab) in gesprek met Özcan Akyol over MaaS tijdens een Pitane Mobility bijeenkomst
Print Friendly, PDF & Email